Actueel

ALV 2020 - uitgesteld

In verband met de maatregelen rond het Coronavirus wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VvE Koning Karel XII die dit jaar gehouden zou worden op woensdag 18 maart van 20.00-22.30 uur uitgesteld tot nader order.

Een nieuwe datum volgt zodra die bekend is.

 

De agenda en de stukken worden zijn u al toegestuurd.

U kunt de stukken ook vinden door in te loggen op deze website. U kunt dan in het menu via De VvE en Leden bij de stukken komen (deeplink).

U kunt die ook vinden op Twinq (https://velzelvvediensten.twinq.nl). Ook hiervoor heeft u een login nodig.

ALV 2019

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VvE Koning Karel XII wordt dit jaar gehouden op dinsdag 12 maart van 20.00-22.30 uur.

We vergaderen dit jaar wederom in de pastorie van de Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam.

De agenda en de stukken worden binnenkort toegestuurd.

U kunt de stukken ook vinden door in te loggen op deze website. U kunt dan in het menu via De VvE en Leden bij de stukken komen (deeplink).

U kunt die ook vinden op Twinq (https://velzelvvediensten.twinq.nl). Ook hiervoor heeft u een login nodig.

ALV 2018

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VvE Koning Karel XII wordt dit jaar gehouden op dinsdag 13 maart van 20.00-22.30 uur.

We vergaderen dit jaar wederom in de pastorie van de Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam.

De agenda en de stukken worden binnenkort toegestuurd.

U kunt de stukken ook vinden door in te loggen op deze website. U kunt dan in het menu via De VvE en Leden bij de stukken komen (deeplink).

U kunt die ook vinden op Twinq (https://velzelvvediensten.twinq.nl). Ook hiervoor heeft u een login nodig.

Renovatie schuiframen (2)

Naar aanleiding van de klacht van één van de bewoners over de schuiframen in het betreffende appartement is op 17 augustus een proef uitgevoerd.

De uitkomst was dat de ramen èrg aan onderhoud toe zijn. Ook werd duidelijk dat vanwege de constructie van de onderdorpel houtrot kan ontstaan aan de onderkant van de kozijnen. Die houtrot is tijdens de schilderbeurt aan de Nieuwe Nieuwstraat zijde dit jaar ook daadwerkelijk geconstateerd.

Het bestuur heeft dan ook besloten om alle ramen aan onderhoud te onderwerpen en van nieuwe onderdorpels te voorzien en wel in twee fasen:

 • In 2017:
  • 4 appartementen aan de Sint Geertruidensteeg: 12 kozijnen (daar zijn er in augustus 3 van gedaan)
  • 5 appartementen aan de Nieuwezijds Voorburgwal: 15 kozijnen
 • In 2018:
  • 15 appartementen aan de Nieuwe Nieuwstraat: 45 kozijnen

Binnenkort horen we van Mas Geveltechniek hoe de planning eruit gaat zien.

Renovatie schuiframen (1)

Na de ronde bij vijf van de 24 appartementen met schuiframen heeft de architect van Dam en Partners namens onze VvE contact opgenomen met Mas Geveltechniek en die zijn die langs geweest. De firma heeft offertes uitgebracht en aangeboden een proef uit te voeren.

Op 17 augustus is die proef uitgevoerd.

Wat opviel was dat

 • de vering nagenoeg vergaan was (normal gaat die 15 jaar mee, dit is de eerste revisie na 26 jaar)
 • de ramen wel degelijk schoon te maken ijn zonder ze uit de sponningen te tillen
 • de ramen na renovatie weer uitstekend sluiten

De eerste resultaten zijn erg goed, er zijn nog twijfels over of de ruiten nog verder schoon te maken zijn. We wachten dat nog even af alvorens verdure stappen te nemen.

Het advies is om

 • met name de onderste sponningen van de schuiframen regelmatig schoon te maken en te smeren. Mas Geveltechniek heeft daar setjes voor.
 • de schuiframen om de vijf jaar een onderhoudsbeurt te geven