Liftperikelen 2015

In 2015 zijn twee reparaties nodig geweest bij de hydraulische lift in trappenhuis 2. Er lekte een manchet van een van de leidingen, er was een ventielbreuk en er stond op een gegeven moment water in de liftput van diezelfde lift. Dit is hetzelfde probleem als het water dat in de bergingen van de trappenhuizen 1 en 2 heeft gestaan (zie dossier kelderlekkage). De betonnen bak van het pand is te laag voor de huidige stand van het grondwater en daardoor sijpelt er water door de aanhechting tussen de bovenkant van de betonnen bak en de stenen die hierop gemetseld zijn. Die breuklijn gaat door Skylift geinecteerd worden. Men heeft inmiddels het water eruit gepompt en de liftput is weer droog. Binnenkort zal de rest van de reparatie gebeuren.

Beide liften zijn in 2015 door het Lift Instituut gekeurd en goed bevonden.

Stand van zaken oktober 2014
Eind oktober, begin november zijn er problemen geweest met de hydraulische lift in tr2. Mensen hebben kort vastgezeten en soms werkte de lift niet. Na 4 monteurs is het euvel gevonden. Het leidingbreukventiel (de boosdoener) werd bij de renovatie niet vervangen. Meestal worden deze ventielen pas vervangen nadat er problemen mee komen en niet standaard met een renovatie. Dit ventiel zorgt ervoor dat als de lift te hard zakt (door bv een lekkage in de  leidingen) de lift tot stilstand komt. De doorstroom van de olie is nu verminderd, waardoor het probleem (tijdelijk?) is opgelost. Er zijn sindsdien ook geen problemen meer geweest. Er wordt nog bekeken of het ventiel vervangen moet worden. Er is geen veiligheidsrisico.

We zitten trouwens nog te wachten op de "verdiepingenbordjes" voor in de liften.

 

Stand van zaken 17 september 2014
De liften zijn ook door Balance Liftadvies goedgekeurd. Er moeten nog een paar kleine zaken aangepast worden. Dit zal tijdens een normale onderhoudsbeurt gebeuren. De hele liftrenovatie is nu achter de rug.

Stand van zaken 9 augustus 2014
Inmiddels is de liftrenovatie achter de rug. Het is allemaal goed verlopen. Skylift heeft nu ook het onderhoud voor de 2e helft van het jaar overgenomen van Otis. We hoeven daar niets extra voor te betalen. Het Liftinstituut heeft beide liften goedgekeurd. Balance Liftadvies moet nog wel de renovatie van de liften goedkeuren voordat de liften opgeleverd kunnen worden. Ook de binnenkanten van de liften zijn vernieuwd.

Stand van zaken 10 juni 2014
In 2013 stond de renovatie van de lift in trappenhuis 2 en trappenhuis 3 op het MJOP. Het bestuur heeft toen Balance Liftadvies uit Rijswijk in de arm genomen om advies uit te brengen over de status van de twee liften. Hierop volgde een inspectierapport (alle documentatie staat op een voor leden toegankelijk pagina). Uit het rapport bleek dat sommige componenten vervangen, gereviseerd of nieuw aangebracht dienden te worden. Ook het laatste Liftkeuringsrapport werd in het inspectierapport meegenomen.

Het bestuur is akkoord gegaan met het inspectierapport en op verzoek van het bestuur zijn er offerteaanvragen gedaan. Basis voor de offertes was een uitgebreide werkomschrijving per lift. De offertes werden aangevraagd bij Otis (de huidige lift onderhoudsfirma), bij SkyLift en NL Liften. Op grond van de ontvangen offertes heeft Balance een overzicht gemaakt en een gunningsadvies opgesteld. Er zijn nog veel vragen en antwoorden over en weer gegaan voordat duidelijk was wat er zou gebeuren en hoe. Uiteindelijk is het bestuur akkoord gegaan met het advies van Balance om in zee te gaan met Sky Lift. Er is ook navraag gedaan bij mensen/VvE's die Sky Lift als onderhoudsfirma hebben en die zijn allen tevreden over de expertise en servicegerichtheid van Sky Lift. Er is trouwens niet allee gekeken naar wie het goedkoopste was, want het leek belangrijker in zee te gaan met een firma die zijn werk goed zou doen. Ook werd gekeken naar en onderhandeld over randvoorwaarden zoals garantie.

Onderhoudscontract:
Nadat vast stond wie de liftrenovatie zou gaan uitvoeren is onderhandeld over het onderhoudscontract. Tot 1 januari 2015 is er nog een onderhoudscontract met Otis, maar het leek logisch dat dit aangepast zou moeten worden, want Otis zou geen verantwoordelijkheid willen nemen voor werk dat door een andere firma zou zijn uitgevoerd. Dus zou Skylift het onderhoudscontract over moeten nemen, maar het bestuur wilde geen dubbele onderhoudskosten hebben voor de rest van het jaar. Na onderhandelingen met Skylift heeft deze firma toegezegd het onderhoud kosteloos voor de rest van het jaar op zich te nemen. Met ongeveer dezelfde voorwaarden wordt het onderhoudscontract beduidend goedkoper dan het geval is bij Otis. Het bestuur is vervolgens akkoord gegaan met een onderhoudscontract bij Skylift voor 5 jaar, waarvan 3 jaar binnen de garantie valt.

Binnenkant liften:
De binnenkant van vooral de lift in trappenhuis 3 is de bewoners van dat trappenhuis al langer een doorn in het oog en het bestuur besloot daarop ook de binnenkant gelijk mee te laten nemen. Aan de hand van de huidige binnenkanten werd een wensenlijstje opgesteld en een offerte gevraagd. Daar is nog het wachten op. De mogelijkheden hangen ook van het beschikbare budget af. De hele operatie moet gebeuren binnen het bedrag dat op het MJOP ervoor is uitgetrokken.

Uitvoering:
Er was een opstartvergadering met Balance, Sky Lift en Leon Ham van het bestuur, op 16 mei, waarin de renovatie werd doorgenomen. Uitgangspunt hierbij was dat de renovatie in 2014 moest afgerond zijn om nog gebruik te kunnen maken van de 6% btw op arbeid in plaats van de normale 21%. Verwacht wordt dat deze overheidsmaatregel per 1 januari 2015 zal verdwijnen.

Er is vervolgens op 26 mei een e-mail naar de bewoners gegaan om iedereen op de hoogte te stellen van de mogelijke data van uitvoering, gevolgd door een officiële brief van Balance op 1 juni. De renovatie zal plaatsvinden op de volgende data:

  • Lift in portiek 71-97: 16 juni t/m 27 juni, 14 juli en 16 juli 2014
  • Lift in portiek 49-67: 30 juni t/m 11 juli en 15 juli 2014

Op bovenstaande data zal de lift dag en nacht buiten gebruik zijn.

Documenten (offertes, gunningsadvies, etc) over de renovatie zijn hier te vinden.