Bestektekeningen Gebouw Koning Karel XII

Met de hulp van de heer Rob Eijgenbrood, van Dam & Partners Architekten, is het gelukt om de bestektekeningen van ons gebouw, Koning Karel XII, boven water te krijgen. We hebben nu een kopie van alle tekeningen die de architekt zelf ook heeft.

Jarenlang is het bestuur op zoek geweest naar de bouwtekeningen van ons pand Koning Karel XII. Het archief van Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente had maar een schamele hoeveelheid tekeningen en dan nog niet iets waar we wat aan hadden. Eerdere emails naar de architekt Cees Dam gaven ook geen uitsluitsel, omdat men telkens aan het verhuizen was en hun archief daardoor niet op orde was. Omdat de bouwtekeningen nodig waren voor de uitvoering van de Segon Scan werd weer kontakt opgenomen met het kantoor van Cees Dam en ditmaal kwamen de bestektekeningen, heel toevallig op het juiste moment te voorschijn, nadat men ons al had verteld dat ze ook deze keer niet te vinden waren en er al opdracht was verleend om nieuwe tekeningen te laten maken.

Er zijn vervolgens kopieen van alle tekeningen gemaakt, zodat we nu in het bezit zijn van alles wat beschikbaar is. Gedetailleerdere tekeningen zijn niet te vinden, omdat de aannemer, Hoogevest BV, faillier ging en naar ons idee de tekeningen in een eerder stadium al onvindbaar maakte.

Inmiddels zijn ook constructietekeningen boven water gekomen via Veron Ruppert van wat vroeger heette Adviserend Ingenieursbureau Ruppert B.V. Zijn vorige bureau was betrokken bij het maken van de berekeningen van het pand. deze tekeningen lagen nog in zijn archief en zijn nu in het bezit van de VvE. Ze zijn per pdf beschikbaar.