De technische installatie van gebouw Koning Karel XII zoals de brandmelders en brandblussers moet regelmatig onderhouden worden. Op deze pagina houdt de VvE bij wanneer welke werzaamheden dier wie zijn uitgevoerd.

Werkzaamheden Datum Uitgevoerd door
Nazien brandblussers, rookmelders en noodverlichting 24 maart 2017 Dudink Brandbeveiliging
Batterij vervangen rookmelder 1e trappenhuis 3e verdieping.
Onbekend hoe oud batterij is, zal vervangen worden
21 april 2017 Leon
Nieuwe batterijen gekocht 24 april 2017 Leon

Liftonderhoud tractielift en hydrolische lift.

01 augustus 2017 Skylift

Alle batterijen van alle rookmelders in alle trappenhuizen vervangen.
Rookmelders schoongeblazen.

23 september 2017 Leon

Liftonderhoud

02 november 2017 Skylift

Hydrofooronderhoud

14 november 2017 Duijvelaar

Storing tractielift, drie keer in drie dagen (9, 10, 11 december): omgevingsthermometer kapot

11 december 2017 Skylift

Liftonderhoud

16 februari 2018 Skylift

Geluid in hydrolische lift na onderhoud: klapperend relais

17 februari 2018 Skylift

Keuring hydrolische lift en tractielift

13 maart 2018 Liftinstituut

Deur tractielift loopt aan

24 mei 2018 Skylift

Verlichting boven de ingang trappenhuis 3: zes stuks 100W gloeilampen liftschacht tractielift vervangen door 14W LED lampen

  Skylift

Zonnepanelen schoonmaken

juni 2018 Eddy

Alle noodverlichting nagekeken

29 juli 2018 Eddy, Masoud, Michiel, Leon

Alle rookmelders nagekeken, ze zijn nog steeds per trappenhuis gekoppeld. Batterijen NIET vervangen, wachten tot het eerste piepje.

29 juli 2018 Eddy, Masoud, Michiel, Leon

Onderhoud liften (kwartaalcheck)

31 juli 2018 Skylift

Onderzoek warmteoverlast in trappenhuis 2

31 augustus 2018 Wever Technisch Beheer

Reparatie buitenlamp trappenhuis 3

30 maart 2019 Leon

Naambordjes aanpassen trappenhuis 1 en 2

3 mei 2019 Leon, Michiel

Zonnepanelen schoonmaken

5 mei 2019 Eddy, Michiel

 

Afspraken die zijn gemaakt tijdens de ALV:

 • Notulen
  In juni worden september zijn de notulen van de ALV van 28 maart jl. op de website geplaatst.
  Update 18 augustus: Loopt nog, we hebben nog steeds geen notulen dus er kan ook nog niets op de website geplaatst worden.
  Update 22 september: De conceptnotulen zijn hier te vinden (inliggen vereist) 
 • Aanbrengen van Veiligheidsbeslag
  We hebben van 2 firma’s een offerte gehad voor het plaatsen van Veiligheidsbeslag op alle deuren. Ze boden beiden hetzelfde beslag aan, dus hebben we voor de goedkoopste gekozen, de Sleutelspecialist. Ook alle toegangsdeuren krijgen dit beslag. Eén dezer dagen nemen we contact met iedereen op over het moment waarop de Sleutelspecialist bij iedereen binnen moet zijn om het beslag te kunnen monteren. Iedereen kan gewoon zijn huidige sleutel houden.
  Update 18 augustus: Loopt nog, er zijn emails uitgestuurd voor de eerste installatieronde.
  Update 22 september: De eerste ronde van 22 augustus was vrij succesvol; 22 van de 32 appartementen zijn voorzien van veiligheidsbeslag. De volgende dag zijn ook de toegangseduren voorzien van veiligeihdsbeslag. In oktober houden we de laatste ronde voor de overige 10 appartementen (4 in trappenhuis 1, 2 in trappenhuis 2,4 in trappenhuis 3).
  Update 14 novemberAfgehandeld.
 • Jaarlijkse ronde met bouwkundige VVE Belang
  Eind juni komt de bouwkundige adviseur van VVE Belang (waar we vorig jaar een abonnement op hebben genomen) zijn rondje door het gebouw doen, samen met 1 of 2 mensen van het bestuur.
  Dan wordt ook specifiek advies gevraagd over de schuiframen aan de St. Geertruidensteeg.
  Voor dit onderwerp komt die dag ook iemand langs van Dam en Partners; rechtsopvolger van het bureau van Cees Dam, de architect van gebouw Koning Karel XII.
  Update 18 augustus: Afgehandeld.
 • Schilderwerken
  • Binnenkort Vanaf 25 september worden de steigers geplaatst voor de werkzaamheden aan de gevel van de Nieuwe Nieuwstraat.
   Die zullen blijven staan tot in de eerste week van November.
   De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd (klik hier voor de bewonersbiref):
   • bijwerken van de voegen,
   • schoonmaken en hydrofoberen en
   • schilderen van het houtwerk.
  • De binnenruimten van trappenhuis 3 worden in de najaar/winterperiode geschilderd.

Lopende zaken:

 • Schoonmaak
  Dat loopt niet. De afgelopen weken zijn de schoonmakers helemaal niet geweest en hebben we geprobeerd met de huidige firma VS Schoonmaak nieuwe afspraken te maken. Dat is niet gelukt, dus hebben we besloten een nieuw bedrijf te zoeken. Deze week krijgen we een offerte van schoonmaakbedrijf Inter Schoonmaakdiensten. Velzel heeft goede ervaringen met hen. De inzet is dat volgende week (week 25) de trappenhuizen weer worden schoongemaakt.
  Update 18 augustus: Afgehandeld, we hebben een nieuwe schoonmaker.
 • Rookmelders
  Eind april is het batterijalarm van een van de rookmelders uit het eerste trappenhuis afgegaan. Nieuwe batterijen zijn aangeschaft, er komt een ronde om de rookmelders te onderhouden en van een nieuwe batterij te voorzien.
  Update 23 september: Batterijen vervangen, er moet nog een test worden gedaan. Er is ook een logboek aangemaakt om bij te houden wanneer wat aan de rookmelders en brandblussers is gedaan. 
 • Nieuwe cylinder trappenhuis 2
  Woensdag 7 juni is de cylinder van trappenhuis 2 in het ongerede geraakt.
  Deze is door de Sleutelspecialist in eerste instantie vervangen voor een uniform exemplaar waar alle sleutels in pasten. Toen bleek dat het nieuwe exemplaar tot twee weken kon duren hebben we de oude cylinder gangbaar laten maken om meer controle te hebben over de toegang tot trappenhuis 2 (en indirect via de bergingen ook tot trappenhuis 1).
  Update 18 augustus: Afgehandeld.

Het Stadsdeel Centrum heeft nu ook het toegangshek van de St. Geertruidensteeg aangepast, zodat je zonder sleutel de steeg uit kunt. Nu dit laatste onderdeel ook klaar is, is het dossier brandveiligheid afgerond.

Wat te doen in geval van brand?

 • Waarschuw huisgenoten
 • Bel de brandweer via 1-1-2
 • Kijk of je de brand zelf kunt blussen dmv een brandblusser of een blusdeken
 • Probeer de woning zo snel mogelijk te verlaten
 • Vergeet je huisdieren niet
 • Waarschuw je medebewoners in het trappenhuis
 • Als er brand is bij de buren: leg natte handdoeken voor de kier onder de voordeur
 • Hou deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u. Laat een sleutel in het voordeurslot zitten, zodat de brandweer de deur niet hoeft open te breken
 • Gebruik nooit de lift

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Jaarlijks breekt er in Nederland in zo’n 7.000 woningen brand uit. Daarbij vallen ongeveer 50 dodelijke slachtoffers en 500 gewonden. In ons pand brak er vorig jaar (2009) in één van de appartementen brand uit. De bewoner was in slaap gevallen, het kaarsje viel om en toen hij wakker werd stond zijn woning al vol rook. Door op alle deuren van de mede-bewoners te bonken heeft hij iedereen kunnen alarmeren.

Deze gebeurtenis heeft het bestuur met de neus op de feiten gedrukt om het niet alleen aan de de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners over te laten om iets aan brandpreventie te doen. Samen met een medewerker van Ajax Chubb Brandbeveiliging werd het pand doorgelopen en gekeken naar verbeteringen op het gebied van brandveiligheid, met als gevolg dat er nu op iedere verdieping een rookmelder zal komen en dat in ieder trappenhuis twee brandblussers opgehangen zullen worden, eentje bij de bergingen en eentje in het trappenhuis zelf.

Het bestuur is al bezig met het zoeken naar oplossingen voor de binnenverlichting, want het is aardedonker in de trappenhuizen als de verlichting uitvalt. Dat betekent dat er verlichting op een accu moet komen. Tevens is gekeken naar de bereikbaarheid van nooduitgangen - er is één nooduitgang in het gebouw en wel binnen de ruimte van de bergingen in trappenhuis 3 - maar als je via die deur naar buiten wilt, dan val je naar buiten. Er moet daar nog een trapje komen. Van binnenuit zijn alle deuren naar buiten te openen zonder sleutel.

Om vanuit de St. Geertruidensteeg naar de Nieuwezijds Voorburgwal te komen heb je nu nog een sleutel nodig om het hek te kunnen openen. De Gemeente/het Stadsdeel in de persoon van de gebiedsbeheerder R. Plugge heeft toegezegd een klink aan de binnenkant aan te brengen met een schild tegen ongewenste binnensluipers. Zo’n hek hebben we ook al aan de andere kant van de steeg, bij de uitgang naar de Nieuwe Nieuwstraat. In geval van brand is het daarom ook beter voorlopig die kant op te rennen, je staat dan tenminste niet voor een dicht hek.

Eigen verantwoordelijkheid

Het bestuur heeft in een brief aan de bewoners gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners. Zorg voor een eigen rookmelder, voor een eigen brandblusapparaat, schaf eventueel een blusdeken aan. Weet hoe die te gebruiken en zorg voor regelmatige controle en maak je rookmelder regelmatig ook schoon met de stofzuiger. Er is genoeg informatie te vinden over dit onderwerp. Op websites en in folders wordt uitgelegd welk brandblusapparaat het beste is en welke rookmelder.
De bewoners op de hogere verdiepingen zullen moeten kijken naar hun eigen vluchtmogelijkheden. Hoe kom je vanuit je huis naar buiten als je niet via het trappenhuis meer kunt? Kun je het dak op en dan? Is er een vluchtladder nodig? Dit is geen taak van het bestuur, maar van de bewoners zelf.

De linken naar websites met interessante informatie vindt u onderstaand en een enkel artikel of folder kunt u hier ook downloaden

Informatie over brand en brandveiligheid is oa te vinden op de volgende websites:

Vandaag heeft Dudink Brandbeveiliging brandblussers geplaatst in de trappenhuizen.

In trappenhuizen 1 staat de brandblusser in de meterkast van NN39 en in trappenhuis 2 in de meterkast van NN57. De deuren van deze kasten zijn voorzien van een brandblusserpictogram. Er hangen ook brandblussers op weg naar de berging.

In trappenhuis 3 hangt een brandblusser op het portaal bij NN79 en een op de hoek bij de toegang naar de boxruimte op de begane grond.

Ook zijn vluchtwegpictogrammen aangebracht in de bergingen.

De rookmelders zullen worden geplaatst in combinatie met het vervangen van de verlichting van de trappenhuizen.