In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn de eigenaars van appartementsrechten geen eigenaar van hun woning, maar slechts eigenaar van het exclusieve gebruik van hun woning.

Daarnaast zijn eigenaars van een appartementsrecht mede-eigenaar van het hele gebouw waar hun appartementsrecht deel van uitmaakt. Ze zijn daartoe van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het gebouw waar hun appartementsrecht deel van uitmaakt.

De VvE heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de appartementsrechten te behartigen en kan hiertoe er een onderhoudsfonds en een MJOP op nahouden.

Op 01/05/2005 zijn de regels van kracht geworden die bepalen dat een onderhoudsfonds wettelijk verplicht is. Voor bestaande VvE’s is de regeling op grond van de Overgangswet pas op 1 mei 2008 in werking getreden.
VvE "Koning Karel XII" heeft al heel lang reservefondsen (waarschijnlijk zelfs vanaf het begin).

In februari 2017 heeft de tweede kamer een wet aangenomen die stelt dat iedere VvE jaarlijks een bepaald minimumbedrag moet reserveren voor groot onderhoud. Deze wet moet nog door de eerste kamer.
De hoogte van dat bedrag kan naar keuze ofwel worden vastgesteld op basis van een MJOP (van maximaal 5 jaar oud), danwel op 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.
VvE "Koning Karel XII" heeft het MJOP voor het laatst vastgesteld op de Reguliere vergadering dd. 15/03/2016.

De regelgeving van VvE "Koning Karel XII" is getrapt opgesteld:

Boetebepalingen
De maximale boete bedoeld als in artikel 29 lid 2 van het Modelsplitsingsreglement 1983 is voor VvE "Koning Karel XII" in punt 11 op pagina 12 van de splitsingsakte vastgesteld op vier en twintig (24) maal de laatst vastgestelde maandelijkse bijdrage voor elke overtreding.
Op de Reguliere vergadering dd 17/04/2014 zijn deze boetes als volgt getrapt vastgesteld:

  • Eerste overtreding:
    tien (10) maal de laatst vastgestelde maandelijkse service bijdrage voor de betreffende woning;
  • Tweede overtreding:
    twintig (20) maal de laatst vastgestelde maandelijkse service bijdrage voor de betreffende woning;
  • Derde en volgende overtredingen:
    vier en twintig (24) maal de laatst vastgestelde maandelijkse service bijdrage voor de betreffende woning.

Aanvullende documenten:

Aanvullende informatie: