Werkzaamheden

Werkzaamheden 2020

Voor 2020 staan volgens het MJOP de volgende werkzaamheden gepland:

 • Vernieuwen entreematten (in trappenhuis 3 al gebeurd in 2018, vanwege gescheurde mat)
 •  Schilderwerk:
  • Winkelpuien (het bestuur gaat de eigenaar van het restaurant vragen om ook de ruiten te vervangen met gaten waar voorheen ventilatie units zaten)
  • Rode erker penthouse
  • Algemene toegangsdeuren
  • Uitpandige balkons 5e verdieping (3X)
 • Nazien Veluxramen
 • Repareren hardstenen stoep (in afwachting van bloembakken en een nieuw MJOP 2020-2025)
 • Vergelijken MJOP 2015-2019 met de werkelijke kosten (ter onderbouwing van nieuw MJOP 2020-2025)

Doorgeschoven uit vorige jaren:

 • Nazien elektrische deuropener (doorgeschoven vanuit 2017 en 2016) - nagaan of dit nog nodig is
 • Reinigen ventilatiekanalen (doorgeschoven vanuit 2017 en 2016) - nagaan of dit nog nodig is
 • Vervangen hardstenen stoep kant Nieuwe Nieuwstraat en vervangen/aanhelen stoep kant Nieuwezijds Voorburgwal (doorgeschoven vanuit 2017) - Stond al gepland maar er is een commissie voor ingesteld op de ALV van 15 maart 2016 en er is advies gevraagd aan VvE Belang middels een abonnement bouwkundig advies.

Werkzaamheden 2019

Voor 2019 staan volgens het MJOP de volgende werkzaamheden gepland:

 • Vernieuwen entreematten (in trappenhuis 3 al gebeurd in 2018, vanwege gescheurde mat)
 •  Schilderwerk:
  • Winkelpuien (het bestuur gaat de eigenaar van het restaurant vragen om ook de ruiten te vervangen met gaten waar voorheen ventilatie units zaten)
  • Rode erker penthouse
  • Algemene toegangsdeuren
  • Uitpandige balkons 5e verdieping (3X)
 • Nazien Veluxramen
 • Repareren hardstenen stoep (in afwachting van bloembakken en een nieuw MJOP 2020-2025)
 • Vergelijken MJOP 2015-2019 met de werkelijke kosten (ter onderbouwing van nieuw MJOP 2020-2025)

Doorgeschoven uit vorige jaren:

 • Nazien elektrische deuropener (doorgeschoven vanuit 2017 en 2016) - nagaan of dit nog nodig is
 • Reinigen ventilatiekanalen (doorgeschoven vanuit 2017 en 2016) - nagaan of dit nog nodig is
 • Vervangen hardstenen stoep kant Nieuwe Nieuwstraat en vervangen/aanhelen stoep kant Nieuwezijds Voorburgwal (doorgeschoven vanuit 2017) - Stond al gepland maar er is een commissie voor ingesteld op de ALV van 15 maart 2016 en er is advies gevraagd aan VvE Belang middels een abonnement bouwkundig advies.

Werkzaamheden 2018

Voor 2018 staan volgens het MJOP de volgende werkzaamheden gepland:

 • Schilderwerk:
  • Nieuwezijds Voorburgwal zijde, inclusief metselwerk herstel, schoonmaken en hydrofoberen
 • Schuiframen:
  • Passend en sluitend maken aluminium schuifdelen - Nieuwezijds Voorburgwal zijde - vorig jaar al gebeurd, voor 2018 komt de Nieuwe Nieuwstraatzijde aan de beurt
  • Passend en sluitend maken pvc schuifdelen - Gevel St.Geertruidensteeg zijde links - vorig jaar al gebeurd, voor 2018 komt de Nieuwe Nieuwstraatzijde aan de beurt

Doorgeschoven uit vorige jaren:

 • Nazien elektrische deuropener (doorgeschoven vanuit 2017 en 2016) - nagaan of dit nog nodig is
 • Reinigen ventilatiekanalen (doorgeschoven vanuit 2017 en 2016) - nagaan of dit nog nodig is
 • Vervangen hardstenen stoep kant Nieuwe Nieuwstraat en vervangen/aanhelen stoep kant Nieuwezijds Voorburgwal (doorgeschoven vanuit 2017) - Stond al gepland maar er is een commissie voor ingesteld op de ALV van 15 maart 2016 en er is advies gevraagd aan VvE Belang middels een abonnement bouwkundig advies.

Logboek onderhoud

De technische installatie van gebouw Koning Karel XII zoals de brandmelders en brandblussers moet regelmatig onderhouden worden. Op deze pagina houdt de VvE bij wanneer welke werzaamheden dier wie zijn uitgevoerd.

Werkzaamheden Datum Uitgevoerd door
Nazien brandblussers, rookmelders en noodverlichting 24 maart 2017 Dudink Brandbeveiliging
Batterij vervangen rookmelder 1e trappenhuis 3e verdieping.
Onbekend hoe oud batterij is, zal vervangen worden
21 april 2017 Leon
Nieuwe batterijen gekocht 24 april 2017 Leon

Liftonderhoud tractielift en hydrolische lift.

01 augustus 2017 Skylift

Alle batterijen van alle rookmelders in alle trappenhuizen vervangen.
Rookmelders schoongeblazen.

23 september 2017 Leon

Liftonderhoud

02 november 2017 Skylift

Hydrofooronderhoud

14 november 2017 Duijvelaar

Storing tractielift, drie keer in drie dagen (9, 10, 11 december): omgevingsthermometer kapot

11 december 2017 Skylift

Liftonderhoud

16 februari 2018 Skylift

Geluid in hydrolische lift na onderhoud: klapperend relais

17 februari 2018 Skylift

Keuring hydrolische lift en tractielift

13 maart 2018 Liftinstituut

Deur tractielift loopt aan

24 mei 2018 Skylift

Verlichting boven de ingang trappenhuis 3: zes stuks 100W gloeilampen liftschacht tractielift vervangen door 14W LED lampen

  Skylift

Zonnepanelen schoonmaken

juni 2018 Eddy

Alle noodverlichting nagekeken

29 juli 2018 Eddy, Masoud, Michiel, Leon

Alle rookmelders nagekeken, ze zijn nog steeds per trappenhuis gekoppeld. Batterijen NIET vervangen, wachten tot het eerste piepje.

29 juli 2018 Eddy, Masoud, Michiel, Leon

Onderhoud liften (kwartaalcheck)

31 juli 2018 Skylift

Onderzoek warmteoverlast in trappenhuis 2

31 augustus 2018 Wever Technisch Beheer

Reparatie buitenlamp trappenhuis 3

30 maart 2019 Leon

Naambordjes aanpassen trappenhuis 1 en 2

3 mei 2019 Leon, Michiel

Zonnepanelen schoonmaken

5 mei 2019 Eddy, Michiel

 

Werkzaamheden 2017

Voor 2017 staan volgens het MJOP de volgende werkzaamheden gepland:

 • Schilderwerk:
  • Nieuwe Nieuwstraat zijde, inclusief metselwerk herstel, schoonmaken en hydrofoberen
   Planning: steigeropbouw eind september, werkzaamheden 3-4 weken gedurende oktober, steigerafbraak begin november.
  • Trappenhuizen (tr3 binnenkant),
 • Nazien elektrische deuropener (doorgeschoven vanuit 2016)
 • Reinigen ventilatiekanalen (doorgeschoven vanuit 2016)
 • Vervangen hardstenen stoep kant Nieuwe Nieuwstraat en vervangen/aanhelen stoep kant Nieuwezijds Voorburgwal (doorgeschoven vanuit 2016) - Stond al gepland maar er is een commissie voor ingesteld op de ALV van 15 maart 2016 en er is advies gevraagd aan VvE Belang middels een abonnement bouwkundig advies.