Wat als ik problemen heb met de betaling van mijn servicekosten?

Volgens het “Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten”, november 1983, artikel 5.2 zijn eigenaars verplicht de maandelijkse voorschotbijdrage vooruit aan de Vereniging van Eigenaars (VvE) te voldoen.
Indien een eigenaar in gebreke blijft inzake financiële verplichtingen aan de VvE is de navolgende procedure van toepassing.

  • 28 dagen nadat de periodieke VvE-bijdrage betaald had moeten zijn, stuurt de beheerder een eerste herinneringsbrief. De bijdrage moet binnen 14 dagen betaald worden. Er kan altijd contact opgenomen worden met de beheerder over een betalingsregeling.
  • Indien naar aanleiding van de eerste herinneringsbrief binnen twee weken geen betaling volgt, dan stuurt de beheerder een laatste herinnering. Indien naar aanleiding van deze herinneringsbrief de achterstand niet binnen 14 dagen betaald wordt, zal bij de volgende aanmaning €30,25 (inclusief btw) administratiekosten worden berekend.
  • Indien naar aanleiding van de laatste herinnering geen betaling volgt, dan stuurt de beheerder een laatste aanmaningsbrief naar de in gebreke zijnde appartementseigenaar. In deze aanmaningsbrief wordt de eigenaar gesommeerd binnen 14 dagen na dagtekening van de brief de schuld te voldoen. Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan wordt de eigenaar in gebreke gesteld en zullen er passende rechtsmaatregelen getroffen worden, waarvan de kosten voor rekening van de eigenaar zullen zijn. Tevens zal bij uitblijven van betaling buitengerechtelijke incassokosten berekend worden volgens een vaststaand schema, dat in de brief genoemd wordt. Dit is ook de laatste mogelijkheid om te overleggen over een eventuele betalingsregeling.
  • Alvorens vervolgstappen naar de gerechtsdeurwaarder worden ondernomen zal de beheerder het bestuur vooraf volledig informeren over de betreffende vordering. Het kan zijn dat het bestuur besluit om in overleg te treden met de betreffende eigenaar om toch tot een betalingsafspraak te komen. Het bestuur is volgens het Modelreglement bevoegd te besluiten tot [buiten]gerechtelijke vervolgstappen. De beheerder is hiertoe gerechtigd volgens een besluit van de Algemene Leden Vergadering.
  • In een laatste brief wordt de appartementseigenaar in kennis gesteld van het feit dat de invordering van de achterstand uit handen is gegeven aan een rechtskundig bureau. Vanaf dat moment zal alle correspondentie via het rechtskundig bureau worden gevoerd. Dit is uiteindelijk na 10 weken nadat de periodieke VvE-bijdrage betaald had moeten zijn.

Mochten er (tijdelijke) problemen zijn met het betalen van de servicebijdrage, dan dringt het bestuur er op aan contact op te nemen met de beheerder L. Velzel VVE Diensten A'dam e/o (Velzel): (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) om hierover te praten en eventueel een (tijdelijke) betalingsregeling te treffen. Probeer te voorkomen dat u in de incasso procedure terecht komt.