Hoe zit het met de onderhoudsreserve en de belastingaangifte?

De VvE onderhoudsreserve en de belastingaangifte

Als u eigenaar van een appartement bent en onder de eigenwoningregeling in box 1 valt, dan bent u verplicht lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Uw aandeel in de VvE-reserves hoort u op te geven in box 3. Dat geldt zoewel voor uw deelname in de algemene reserve als de onderhoudsreserve. U moet het bedrag van deze reserves weten aan het begin en eind van ieder kalenderjaar en uw eigendomsdeel hieruit opgeven op uw aangiftebiljet 2005 onder 'overige bezittingen' in box 3. Dit kan (gedeeltelijk) onder het heffingsvrije vermogen van box 3 vallen, waardoor u geen vermogensrendementsheffing hierover betaalt. Komt het bedrag boven uw heffingsvrije vermogen uit, dan wordt per saldo 1,2% vermogensrendementsheffing betaald.

Bron: Eigen Huis Magazine, februari 2006.

Reactie van het bestuur:

De onderhoudsreserve van onze vereniging bestaat uit drie componenten:

  • Algemeen (1/3543)
  • Woningen (1/32)
  • Lift (1/2357)

Het aandeel in de drie componenten staat per appartementsrecht beschreven in de splitsingsakte. Alle eigenaren hebben een aandeel in de component Algemeen (1/3543), maar eigenaren van de bedrijfsruimtes hebben geen aandeel in de component Woningen (1/32) en eigenaren van van de appartementsrechten uit het eerste trappenhuis hebben geen aandeel in de component Lift (1/2357).

Sinds enige jaren verstrekt onze beheerder Velzel VvE Diensten in het voorjaar een opgave van het aandeel in de VvE-reserves op 1 januari van het voorgaande jaar.