Hoe zit het met energiebesparingen bij de VvE?

Het energieverbruik van het gebouw is aanzienlijk: er is een een hydrofoor met drie pompen die de druk op peil brengt, er zijn twee liften en er zijn meer dan vijftig lampen die de hele dag branden in de algemene ruimtes. Dit kost niet alleen veel geld, maar is ook slecht voor het milieu. Het bestuur wil het verbruik dan ook naar beneden brengen.

Gezien de hoeveelheid materiaal en ingewikkelde subsidieregelingen is er een apart dossier gemaakt: het "Dossier Energie". Zie het menu aan de linkerkant onder "De VvE".

Zie voor meer informatie o.a.:
SenterNovem
Milieu Centraal
Vrom
Meermetminder
EPB
Nuon
Zon op je dak, Gemeente Amsterdam
De Windcentrale