Wat zijn de regels met betrekking tot vloerbedekking?

In artikel 3:1 van het huishoudelijk reglement wordt uitvoerig uitgelegd wat wel en niet mag op het gebied van vloerbedekking. Het mag slechts een harde vloer zijn als het een zwevende vloer is en aangetoond kan worden dat de contactgeluidsisolatie van de kale vloer inclusief de vloerbedekking een bepaalde waarde niet te boven gaat.

Een probleem kan zijn dat u een appartement koopt, waarin de 'oude' eigenaar een harde vloerbedekking heeft aangelegd. Hoe zit het dan met deze vloerbedekking?

Bij de verkoop gaan de rechten en plichten over van de oude op de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar is dus aansprakelijk voor de vloer die in het appartement ligt. Indien deze vloer overlast veroorzaakt en er klachten zijn gekomen, dan kan het bestuur op kosten van de (nieuwe) eigenaar van de vloer een geluidsmeting uit laten voeren. Blijkt hieruit dat de vloer boven het afgesproken geluidsniveau uitkomt, dan zal de vloer verwijderd dienen te worden. Eventueel kan de 'nieuwe' eigenaar, de 'oude' eigenaar aansprakelijk stellen voor de schade.