Hoe zit het met de kosten van het water?

Diverse leden hebben het bestuur herlaaldelijk gevraagd of watermeters ingevoerd konden worden om op individuele basis kosten te kunnen besparen.

Het antwoord van het bestuur was telkens dat dat niet van het bestuur afhangt, maar van het tempo wat WaterNet - een samengaan van WLB (Waterleidingbedrijf van de gemeente Amsterdam) en DWR (Dienst Waterbeheer en Riolering van de gemeente Amsterdam en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) - erop nahoudt. Het ziet ernaar uit dat op korte termijn watermeters geplaatst zullen gaan worden. Vooruitlopend hierop heeft Waternet de rekeningen per 01/04/2007 alvast geïndividualiseerd. Het eerste kwartaal aan water wordt dus nog betaald via de VvE, daarna loopt dat via de individuele eigenaars.

Waternet heeft op donderdag 11/10/2007 watermeters geplaatst (zie het nieuwsartikel hierover).

Het enige water dat nu nog gemeenschappelijk is, is het water dat de hydrofoor gebruikt. Dit wordt via de Staat van Baten en Lasten van de VvE afgerekend.