Wat mag ik veranderen aan mijn appartement?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn de eigenaars van appartementsrechten geen eigenaar van hun woning, maar slechts eigenaar van het exclusieve gebruik ervan. Wèl zijn eigenaars van een appartementsrecht mede-eigenaar van het hele gebouw. Ze zijn daartoe van rechtswege lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de appartementsrechten te behartigen.

Voor bouwkundige wijzigingen aan een individueel appartement betekent dit het volgende:

  • Voor wijzigingen aan het casco moet altijd toestemming worden gevraagd aan de VvE. Een voorlopige toestemming kan aangevraagd worden bij het bestuur, die dan al dan niet die voorlopige toestemming af kan geven. Vervolgens zal de voorlopige toestemming voorgelegd worden aan de leden tijdens de eerstvolgende ALV. Zie ook de pagina met de regelgeving.
  • Voor interne (niet structurele bouwkundige) wijzigingen is geen toestemming nodig.

Neem bij twijfel contact op met het bestuur.

Bij verbouwingen speelt nog wel een ander punt mee, nl de verzekering. De VvE Koning Karel XII heeft voor het gebouw een opstal verzekering afgesloten. Deze opstalverzekering is gebaseerd op de herbouwwaarde in oorspronkelijke staat. Hierbij was in eerste instantie geen rekening gehouden met extra aangebrachte voorzieningen die als aard- en nagelvast kunnen worden beschouwd, zoals een luxe keuken, nieuwe badkamer, harde (nagelvaste) vloerbedekking of een nieuwe cv ketel. Sinds september 2009 worden deze aanpassingen wel meeverzekerd doordat het bestuur een zgn 'meerwaarde' verzekering bij de opstalverzekering heeft afgesloten. Nu wordt gegarandeerd dat alle meerwaarde die onder de opstal vallen, meeverzekerd zijn in geval van brand-, water- en/of stormschade.

Omdat het opstalzaken betreft zijn de eigenaren weliswaar vrij om aanpassingen te maken, maar zijn zij wel verplicht dit aan het bestuur mee te delen.

Wilt u bij het verbouwen er rekening mee houden dat u geen lawaai mag maken tussen 08.00 uur en 22.00 uur (huishoudelijk reglement, artikel 4:1) en dat u iedere avond eventuele rommel in de gemeenschappelijke ruimtes opruimt (huishoudelijk reglement, artikel 4:3). Het is aan te raden uw medebewoners tijdig op de hoogte te stellen wanneer en hoe lang u denkt te verbouwen ivm eventuele (tijdelijke) overlast.