Wat moet ik doen bij tochtende ramen of deuren?

Wie is verantwoordelijk voor de reparatie en kosten voor het repareren van tochtende deuren of ramen? Het Model Splitsingsreglement zegt hierover het volgende in artikel 9.1:

"Tot de gemeenschappelijke gedeelten en zaken worden ondermeer gerekend voor zover aanwezig: a. funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren, de buitengevels,waaronder begrepen raamkozijnen met glas, deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijk en het privégedeelte, balkonconstructies, borstweringen, galerijen, terrassen en gangen,de daken, schoorstenen en ventilatiekanalen, de trappenhuizen en hellingbanen,alsmede het hek- en traliewerk";

Je zou dus denken dat de vereniging voor alle reparaties aan ramen en deuren verantwoordelijk is. Artikel 9 wordt echter in artikel 17 genuanceerd:

"Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zijn privé gedeelte behoorlijk te onderhouden. Tot dat onderhoud behoort met name het schilder-,behang- en tegelwerk, het onderhoud van de plafonds, de afwerklagen van vloeren en balkons, van het stucwerk en van deuren en ramen (waaronder begrepen de reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk), ook van de deuren als bedoeld in artikel 9 eerste lid letter a, het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en leidingen, de reparatie en vervanging van de privé brievenbus en het schilderwerk van radiatoren."

Navraag bij de Vereniging Eigen Huis en VVE Belang bracht geen duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor wat. Er is nu voor de volgende procedure gekozen:

  • Een klacht over tochtende deuren en ramen wordt naar de beheerder gestuurd, met een kopie naar het bestuur;
  • De beheerder neemt vervolgens (een onafhankelijk) iemand in de arm die het probleem bekijkt en vaststelt of het gaat over niet deugdelijk hang- en sluitwerk of bijv. over een kromgetrokken deur of raam;
  • Is het hang- en sluitwerk, dan zijn de kosten voor de eigenaar zelf en wordt er afgesproken of dat hang- en sluitwerk op eigen kosten al dan niet wordt gerepareerd. Dit volgt artikel 17 van het Model Splitsingsreglement;
  • Ligt het niet aan het hang- en sluitwerk, dan wordt gekeken of het probleem van de tocht binnen de norm valt. Dwz als het probleem met een tochtstrip of andere tochtwerende oplossingen verholpen kan worden, dan zijn ook deze maatregelen voor kosten van de eigenaar;
  • Als er werkelijk niets meer aan te doen valt en ramen of deuren moeten vervangen worden, dan zijn de kosten voor de Vereniging.
Het besluit en de verantwoordelijkheid hierover ligt ten alle tijden bij de beheerder c.q. het bestuur.