Werkzaamheden tot 2009

Werkzaamheden 2008

 • Voor 2008 stonden volgens het MJO de volgende werkzaamheden gepland:
  • Vervangen liftkabels trappenhuis 3.
  • Vervangen hydrofoor trappenhuizen 1, 2 en 3.
  • Vervangen entreematten trappenhuizen 1, 2 en 3.
  • Arbo aanpassingen dak: aanbrengen valbeveiliging.
  • Arbo aanpassingen lift trappenhuizen 2 en 3.
  • Hardstenen stoep (eigenlijk een soort stelpost).
  • Gevelmetselwerk (ook eigenlijk een soort stelpost).

Werkzaamheden 2007

 • Voor 2007 stonden volgens het MJO de volgende werkzaamheden gepland:
  • Vervangen liftkabels trappenhuis 3.
   Dit kon volgens OTIS wederom worden uitgesteld.
  • Vervangen hydrofoor trappenhuizen 1, 2 en 3.
   Dit kon volgens Duyvelaar worden uitgesteld.

Werkzaamheden 2006

 • Voor 2006 stonden volgens het MJO de volgende werkzaamheden gepland:
  • Vervangen liftkabels trappenhuis 3:
   Dit kon volgens OTIS wederom worden uitgesteld.
 • In 2006 zijn de volgende grote klachten gemeld c.q. opgelost:
  • Scheur in buitenmuur ter hoogte van NN95.
   Deze scheur veroorzaakte in 2004 lekkages bij NN89.
  • Gaten in de natuurstenen rand voor de winkels aan de Nieuwe Nieuwstraat. Dit is net als in 2004 opgelost door een epoxymortel aan te brengen.
   Het bestuur heeft de beheerder verzocht een offerte uit te brengen voor het vervangen van de hardstenen stoep om die zo in het MJO toe te kunenn voegen.

Werkzaamheden 2005

 • Voor 2005 stonden volgens het MJO de volgende werkzaamheden gepland:
  • Verven houtwerk/metaal buiten.
  • Verven trappenhuizen binnen.
  • Vervangen liftkabels trappenhuis 3:
   Dit kon volgens OTIS worden uitgesteld.
 • In 2005 zijn de volgende grote klachten gemeld c.q. opgelost:
  • Schade aan de intercom van trappenhuis 3 ten gevolge van blikseminslag.
   Dit resulteerde in het naar voren halen in het MJO van de desbetreffende deel van de intercom installaties.

Werkzaamheden 2004

 • Voor 2004 stond volgens het MJO geen onderhoud gepland.
 • In 2004 zijn de volgende, oorspronkelijk niet in het MJO voorkomende, werkzaamheden uitgevoerd:
  • Fase 2 van de heraanleg van de balkons:
   balkons op de eerste en vierde etage
   Hierbij is de afvoer boven de deur van het tweede trappenhuis beschadigd, die is onder garantie hersteld. Ook bleef op één balkon (NN61) meer water staan dan voorheen, ook die klacht is onder garantie hersteld.
 • In 2004 zijn de volgende grote klachten gemeld c.q. opgelost:
  • Lekkage van balkon NN97
   Bij het installeren van de lift die nodig was voor de heraanleg van het balkon is de buitenmuur beschadigd. Dat is door de aannemer onder garantie hersteld.
   De heraanleg van dit balkon is opgevoerd als een uitbreiding van fase 2 van de heraanleg van de balkons (waardoor de kosten op de reserves drukken).
  • Gaten in de natuurstenen rand voor de winkels aan de Nieuwe Nieuwstraat. Dit is opgelost door een epoxymortel aan te brengen. Dat is een tijdelijke oplossing vanwege de restauratie van het Makelaarscomptoir, waardoor de kans groot is dat vrachtwagens vaker over de natuurstenen rand zullen rijden.
  • Lekkage in bij NN89.
   In 2005 bleek dit gerelateerd te zijn aan een scheur in de buitenmuur ter hoogte van NN95, naast de pijp van Kobe. Het herstel werd uitgesteld tot 2006.