Werkzaamheden 2012

Voor 2012 staan volgens het MJOP de volgende werkzaamheden gepland:

 • Passend en sluitend maken aluminium schuifdelen (NNstraat kant). In behandeling**. Wordt doorgeschoven naar 2013. De voorzetroosters worden geleverd in week 6 of 7. Daarna zal alles in een keer afgewerkt worden.
 • Passend en sluitend maken houten kozijnen (NNstraat kant). In behandeling**. Wordt doorgeschoven naar 2013.
  De voorzetroosters worden geleverd in week 6 of 7. Daarna zal alles in een keer afgewerkt worden.
 • Nazien velux dakramen. In behandeling**. Wordt doorgeschoven naar 2013.
  De voorzetroosters worden geleverd in week 6 of 7. Daarna zal alles in een keer afgewerkt worden.
 • Schilderwerk en houtrot herstel (NNstraat kant, maar niet de bedrijfspanden en de deuren. Deze zijn in 2010 geschilderd). Inmiddels gedaan maart 2012
 • Vernieuwen kitvoegen betonnen onderdelen (balkonranden, NNstraat kant) Inmiddels gedaan maart 2012
 • Kitten knelstrip onderdorpel kozijnen. Niet nodig.
 • Voegwerkherstel (NNstraat kant, eigenlijk een soort stelpost). Niet nodig.
 • Onderhoud suskasten (stelpost).**
 • Nazien lood- en zinkwerk, waar nodig herstellen (voordakschild NNstraat kant). Inmiddels gedaan oktober 2012.
 • Nazien hemelwaterafvoeren, waar nodig vernieuwen (voordakschild NNstraat kant). Inmiddels gedaan oktober 2012.
 • Nazien, reinigen leiendak, waar nodig herleggen en vernieuwen (achterdakschild St. Geertruidensteeg). Inmiddels gedaan oktober 2012.
 • Nazien lood- en zinkwerk, waar nodig herstellen (achterdakschild St. Geertruidensteeg). Inmiddels gedaan oktober 2012.
 • Nazien hemelwaterafvoeren, waar nodig vernieuwen (achterdakschild St. Geertruidensteeg). Inmiddels gedaan oktober 2012.
 • Waar nodig schonen van het dak (plat dak). Inmiddels gedaan oktober 2012.
 • Nazien dakbedekking (plat dak). Inmiddels gedaan oktober 2012.
 • Nazien elektrische deuropener, trappenhuizen 1, 2, 3. Inmiddels gedaan juli 2012.
 • Nazien bel intercom met camera trappenhuis 3. Inmiddels gedaan juli 2012.
 • Aanbrengen brandmelders. In behandeling**. Hangt samen met de binnenverlichting.
 • Vernieuwen binnenverlichting. In behandeling**. Er hangen nu twee opstellingen van ronde lampen met bewegingsmelder en noodverlichting in trappenhuis 1, 3e en 4e verdieping. Inmiddels is ook een leduitvoering gevonden. Deze hant in een proefopstelling in trappenhuis 2 op de 4e en 5e verdieping. Wordt verder doorgeschoven naar 2013.
 • Plaatsen vluchttrap St. Geertruidensteeg. De vluchttrap is vervallen. In plaats hiervan komt er een "trap" leuning. Inmiddels gedaan oktober 2012.
 • Nakijken div zaken liften. Het liftcontract verloopt op 1 januari 2013. Er is opdracht voor een onafhankelijk onderzoek naar de status van de liften gegeven. Na het rapport zal er gekeken worden naar alternatieve mogelijkheden. er komt een gesprek met Otis, het bestuur en de maker van het rapport. Wordt doorgeschoven naar 2013.

** Het hele nakijken van suskasten, ventilatieroosters, (velux)ramen etc blijkt een lastige zaak te zijn. We zijn hier al geruime tijd mee bezig. Het blijkt dat de suskasten niet van binnen uit te openen zijn en dus ook van binnenuit niet schoon te maken zijn. Dat betekent dat men ook van binnenuit niet kon nagaan hoe goed of slecht de suskasten er aan toe waren. Er is vervolgens via een buitensteiger een suskast bij NN49 weggehaald om deze van binnen te kunnen bekijken. Ook is navraag gedaan naar de knoppen van de suskasten (omdat die bij NN49 stuk bleek te zijn) en die blijken (dit alles volgens de firma die dit onder handen heeft) niet meer te krijgen. Er moest dus ook gekeken worden naar eventuele aanpassingen of andere, nieuwe mogelijkheden. Moeten die dan hetzelfde zijn als wat er nu in zit of gaan we dan gelijk over naar suskasten die dan van binnen open te maken zijn en ook van binnenuit schoon te maken. Kortom het is een lange, moeizame weg die tijd en een weloverwogen beslissing vergt. De bedoeling is dat er eerst een kleine beurt komt om dingen schoon te maken, te smeren en eventuele kleine problemen te verhelpen en dan de grotere problemen per appartement te inventariseren. Vervolgens komt er dan nog een ronde om de grotere problemen aan te pakken. Omdat men per appartement niet weet wat er aan de hand is.
Er is ook een tweede firma om een second opinion gevraagd, omdat het om een veel groter project blijkt te gaan dan we eerst hadden aangenomen. Dit betekent allemaal wel, dan het nog langer duurt dan we verwacht hadden. De lange duur is erg vervelend, maar het bestuur ziet geen kans om dit sneller uit te voeren.

Op 8 november is opdracht gegeven aan Deli Servicebedrijf om het onderhoud aan de suskasten etc. te gaan uitvoeren. Zij zullen ook de coordinatie op zich nemen. Als eerste zullen zij contact met u opnemen om de kleur van het voorzetrooster te vragen. Dit rooster is nodig omdat de knoppen van het oude rooster niet meer te krijgen zijn. Via een voorzetrooster kan al dan niet de ventilatie open of dicht gedaan worden. Deze roosters kunnen in twee kleuren besteld worden. Bewoners zijn benaderd of ze een witte of een donkergrijze versie wilde hebben. Als de ventilatieroosters beschikbaar zijn, zal men u bellen voor een afspraak om het onderhoud daadwerkelijk bij u uit te komen voeren. Wordt begin 2013 uitgevoerd.