Werkzaamheden 2014

Voor 2014 staan volgens het MJOP de volgende werkzaamheden gepland:

  • Metsel- en voegwerk. Het muurtje bij NN29 is verbeterd, de voegen boven de ingang van Kobe die helemaal verkeerd gevoegd waren qua kleur zijn aangepast en aan de St. Geertruidensteegkant zijn voegen en stenen hersteld. Klaar
  • Vernieuwen kitvoegen in betonnen onderdelen. Geen kitvoegen gevonden. Klaar
  • Schilderwerk aan de kant van de St. Geertruidensteeg. Klaar
    ESJ is veel houtrot tegen gekomen. Het bestuur heeft in overleg en na het ontvangen van offertes toestemming gegeven tot het o.a. vernieuwen en aanpassen van onderkanten van de balkons op de 4e verdieping, aanpassing van de borden tussen 5e en 4e verdieping, en het vervangen van de aluminiumprofielen door houten neusprofielen. Dit betekent ook dat het schilderwerk langer geduurd heeft.
  • Tegelijkertijd heeft ESJ als proef een stukje van de achtergevel naast het penthuis gehydrofobeerd. Het is daar vochtig en naast het maken van dilateer-sleuven, moet dit het vocht tegenhouden. Klaar
  • Nazien hemelwaterafvoeren. Klaar
  • Frezen standleidingen. Volgens AORC is dit preventief niet nodig. Afwachten of er problemen komen. Er zijn problemen gekomen bij de ontluchtingspijp op het dak naast het terras van NN97. De pijp is gefreesd, maar dit heeft niet geholpen. De pijp is verlengd en verhoogd.
  • Vernieuwen bel- intercominstallatie voor tr1 en tr2. Klaar
  • Renovatie liften tr 2 en 3. Klaar. Zie verder het liftdossier.