Logboek onderhoud

De technische installatie van gebouw Koning Karel XII zoals de brandmelders en brandblussers moet regelmatig onderhouden worden. Op deze pagina houdt de VvE bij wanneer welke werzaamheden dier wie zijn uitgevoerd.

Werkzaamheden Datum Uitgevoerd door
Nazien brandblussers, rookmelders en noodverlichting 24 maart 2017 Dudink Brandbeveiliging
Batterij vervangen rookmelder 1e trappenhuis 3e verdieping.
Onbekend hoe oud batterij is, zal vervangen worden
21 april 2017 Leon
Nieuwe batterijen gekocht 24 april 2017 Leon

Liftonderhoud tractielift en hydrolische lift.

01 augustus 2017 Skylift

Alle batterijen van alle rookmelders in alle trappenhuizen vervangen.
Rookmelders schoongeblazen.

23 september 2017 Leon

Liftonderhoud

02 november 2017 Skylift

Hydrofooronderhoud

14 november 2017 Duijvelaar

Storing tractielift, drie keer in drie dagen (9, 10, 11 december): omgevingsthermometer kapot

11 december 2017 Skylift

Liftonderhoud

16 februari 2018 Skylift

Geluid in hydrolische lift na onderhoud: klapperend relais

17 februari 2018 Skylift

Keuring hydrolische lift en tractielift

13 maart 2018 Liftinstituut

Deur tractielift loopt aan

24 mei 2018 Skylift

Verlichting boven de ingang trappenhuis 3: zes stuks 100W gloeilampen liftschacht tractielift vervangen door 14W LED lampen

  Skylift

Zonnepanelen schoonmaken

juni 2018 Eddy

Alle noodverlichting nagekeken

29 juli 2018 Eddy, Masoud, Michiel, Leon

Alle rookmelders nagekeken, ze zijn nog steeds per trappenhuis gekoppeld. Batterijen NIET vervangen, wachten tot het eerste piepje.

29 juli 2018 Eddy, Masoud, Michiel, Leon

Onderhoud liften (kwartaalcheck)

31 juli 2018 Skylift

Onderzoek warmteoverlast in trappenhuis 2

31 augustus 2018 Wever Technisch Beheer

Reparatie buitenlamp trappenhuis 3

30 maart 2019 Leon

Naambordjes aanpassen trappenhuis 1 en 2

3 mei 2019 Leon, Michiel

Zonnepanelen schoonmaken

5 mei 2019 Eddy, Michiel