Koning Karel XII uithangbord

Al in vroeger tijden had een pand op de plek van gebouw Koning Karel XII dezelfde naam, getuige een verhaal uit een boek over uithangborden in Amsterdam:

KK XII 1 KK XII 2 KK XII 3
De Uithangteekens,
in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd,
door
Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw.
Geïllustreerd met ruim 300 Boekdruketsen van
F.W. Zürcher.
Eerste deel.
Amsterdam.
Gebroeders Kraay
1868.

KK XII 4
p 246:
Karel XII, Koning van Zweden, stond in 1748 geschilderd op 't uithang-
bord van een Amsterdamschen kleêrmaker, op den Nieuwe-zijds-voor-
burgwal bij de Nieuwstraat. De Koning was er op geschilderd, gelijk hij

p 247:
gewoonlijk op de afbeeldingen voorkomt, zonder hoed op 't hoofd. Daar-
over verkoos een Zweed zich te ergeren, en, roepende, dat hij zijn Koning
niet zonder hoed wilde zien, eischte hij dat de snijder zijn bord zou in-
halen. En hij verwekte zulk een oproer, dat er een kompagnie schutters
aanrukte, en er kogels bij te pas kwamen, en hij zelf, van drie kogels ge-
troffen, er 't leven bij liet.1)

1) KOK, Amst. Jaarb. III D, bl. 287.