Geschiedenis van gebouw Koning Karel XII

De bouw van gebouw Koning Karel XII is begonnen in 1990.

In 1991 betrokken de eerste bewoners het gebouw.

In het gemeentearchief zijn diverse tekeningen en foto's te vinden van wat zich ooit op Gemeente Amsterdam, Sectie F, nummers 2449, 6298 en 6939 heeft bevonden.

Er zijn ook diverse voorstellen gevonden voor gebouw Koning Karel XII zèlf. De eerste voorstellen dateren uit 1988. Gebouw Koning Karel XII is ontworpen door Cees Dam en gebouwd door Hoogevest. Hoogevest is tijdens de bouw failliet gegaan. Misschien is dat ook wel de reden dat de uiteindelijke bouwtekeningen jarenlang spoorloos waren. Navraag bij de architect heeft tot onlangs pas resultaat gehad. De doorstart van Hoogevest maakte het mogelijk om het gebouw alsnog af te bouwen maar maakte ook dat het jaren duurde voordat de VvE accoord ging met de oplevering. Hoogevest is in februari 2009 overigens opnieuw failliet gegaan.

Uit de tekeningen die voorhanden zijn in het gemeentearchief blijkt dat de architect diverse wijzigingen heeft moeten doorvoeren. Vooral de zijde aan de St.Geertruidensteeg heeft diverse bewerkingen ondergaan. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de tweede en derde verdieping een balkon zouden krijgen ter grootte van het terras van de eerste verdieping. Samen met de uitstulping van de vierde verdieping zou dan één vlak onstaan. De gemeente oordeelde echter dat de eerste, tweede en derde verdieping te donker zouden worden indien er een hoog pand aan de overkant van de St.Geertruidensteeg zou verrijzen. De architect heeft daarop een voorstel gedaan van mini-balkons van ongeveer één meter voor de tweede en derde verdieping, maar ook dat voorstel kon niet rekenen op de goedkeuring van de gemeente. Uiteindelijk hebben de tweede en derde verdieping daardoor nu franse balkons, net als de uitstulping van de vierde verdieping. De zijde aan de St.Geertruidensteeg heeft hierdoor een rare vorm heeft met alle onderhoudsproblemen van dien. Het is niet bekend waarom de architect niet heeft gekozen voor ruimere appartementen aan de eerste, tweede en derde verdieping, ten koste van het terras van de eerste verdieping. Wellicht dat dit te maken heeft met een mogelijke woonfunctie aan de overkant van de St.Geertruidensteeg en de toen geldende minimale afstand tussen nieuwbouw appartementen.

Ook aan de zijde van de Nieuwe Nieuwstraat zag het voorstel voor de appartementen op de vierde en vijfde verdieping er anders uit: in plaats de huidige schuine pui (waarbij de appartementen telkens ongeveer één meter minder diep worden) was elk appartement rechthoekig en versprong de pui dus telkens ongeveer één meter.

Wat erchter ontbreekt zijn de uiteindelijke bouwtekeningen.

De brochure van Gebouw Koning Karel XII is hier te vinden.

Plaatjes van Gebouw Koning Karel XII in aanbouw:

25/04/1990:
nn-19900426-1 nn-19900426-2
20/05/1990:
nn-19900520
26/05/1990:
nn-19900526
17/06/1990:
nn-19900617
30/06/1990:
nn-19900630-1 nn-19900630-2
22/07/1990:
nn-19900722-1 nn-19900722-2 nn-19900722-3
in één van de appartementen, vóór de afbouw:
nn-afvoer-cv