Zoals al aangegeven in de regelgeving van de VvE zijn eigenaars van de appartementsrechten geen eigenaar van hun woning, maar slechts eigenaar van het exclusieve gebruik ervan. Wèl zijn eigenaars van een appartementsrecht mede-eigenaar van het hele gebouw en de algemene ruimtes van het pand. Dat betekent dat in principe alle defecten aan het casco van het pand en het onderhoud van de algemene ruimtes, deuren en kozijnen naar buiten (dus ook die naar de algemene ruimtes en die naar de balkons) voor rekening is van de VvE. Zaken als glasbreuk, kapotte lampen in het trappenhuis, storingen aan de lift of andere algemene voorzieningen worden dan ook geregeld via de de klachtenprocedure.

Zaken die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de VvE zijn bijvoorbeeld verstoppingen binnenshuis, problemen met de verwarming of met de mechanische ventilatie. Hierover staat meer informatie in de Veelgestelde vragen sectie.

Onderhoud, zoals schilderwerk, wordt geregeld via het MJOP.

Een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) maakt voor een lange periode de totale onderhoudskosten en vervangingsreserveringen voor bijvoorbeeld technische installaties inzichtelijk. Een essentieel onderdeel van een MJOP is een prognose en een deels vaste begroting van de werkzaamheden waarmee de meeste kosten zijn gemoeid, zoals schilderwerk en dakonderhoud. De basis hiervoor wordt gelegd door een "inspecteur" die de inspectie- en inventarisatieresultaten verwerkt in een vaste begroting. Zowel de technische als de financiële gegevens worden gebundeld in een compleet MJOP voor een bepaalde periode. Het bestuur streeft naar een periode van 25 jaar.

Het MJOP is dus zowel gebaseerd op (eventueel) achterstallig en periodiek onderhoud als op reserveringen voor toekomstige vervangingen. Door deze aanpak krijgen we goed inzicht in welk jaar, hoeveel budget nodig is voor welk soort onderhoud aan het gebouw.

U kunt het MJOP van 2010-2015 en de update van dit MJOP voor 2016-2020 vinden als stukken bij de ALV vergaderingen.

Het MJOP is voor de laatste keren vastgesteld op de reguliere vergadering dd. 11-04-2012 en de reguliere vergadering dd. 15-03-2016.