Rookgaskanalenonderzoek (7)

In afwachting van antwoord op de vragen van het bestuur aan Energie Klimaat Advies (EKA) is het bestuur zelf aan de slag gegaan, ook omdat er nog wat twijfel was of de ingrepen aan de Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsgasafvoerpijpen (CLVs) wel zo uitgebreid moesten zijn.

Het bestuur heeft de zaak ook voorgelegd aan Vereniging Eigen Huis. Dat heeft niet veel nieuws opgeleverd. Ze kenden EKA in ieder geval niet, maar hadden het erover dat er intussen zelfs al overdruksystemen bestonden met - individuele - afvoerpijpjes van maar 50mm doorsnee (normaal is dat 80mm), met een maximale opvoer van 30m. Ook hadden ze het erover dat bij gecombineerd gebruik van de CLV de VvE in het HH reglement de veiligheidseis zou moeten stellen dat alle ketels moeten zijn voorzien van terugslagkleppen. Ze raadden ook aan om contact op te nemen met CLV leveranciers.

Het bestuur was al in contact met Cox Geelen, leverancier van rookgasafvoersystemen, dus dat kwam goed uit. Een medewerker van dat bedrijf had in eerste instantie twijfels of überhaupt wel aanpassingen nodig waren. We hebben hem foto's gestuurd van de dakuitlaten om aan de hand daarvan na te gaan of zij de leverancier waren. In dat geval zou het eenvoudiger zijn om het systeem weer bij de tijd te brengen. Uit de foto's werd echter duidelijk dat dit niet het geval was. Er werd gesuggereerd dat aan de onderkant van de CLV kanalen en/of aan de dakuitlaten labels zouden moeten zitten met informatie over de leverancier. Ook werd gesteld dat de sifons van CLV kanalen minimaal één keer per jaar gereinigd moeten worden om verstoppingen te voorkomen. In geval van gebouw Koning Karel XII is nog steeds niet duidelijk hoe de onderkant van de CLV kanalen bereikbaar zou moeten zijn, laat staan dat daar onderhoud aan is gepleegd. De dakuitlaten hebben in ieder geval geen labels.

Via VvE Belang is het bestuur op het spoor gekomen van een renovatieproject in Zaandam, uitgevoerd door Gasservice Noord Holland. Ze hebben duidelijk ervaring met dit soort trajecten. We hebben hen het Nefit inspectierapport en de volgende (conflicterende) eisen voorgelegd:

  • lage kosten
  • toekomstvast
  • zoveel mogelijk hergebruik van al aangeschafte nieuwe HR en VR ketels
  • geen of weinig constructieaanpassingen
  • weinig overlast voor de bewoners

Mogelijk dat het grootste deel van de aanpassingen via de trappenhuizen kan worden voldaan. Het bestuur zal contact met hen opnemen voor een offerte.