Rookgaskanalenonderzoek (6)

Eric Kubbe van Energie Klimaat Advies (EKA) heeft een rapport en een kostenraming opgeleverd.

Dat leverde bij het bestuur nog een aantal vragen op, met name op het gebied van de keuzes die mogelijk zijn, de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn en de kosten die hieraan zijn verbonden.

Volgens het bestuur is het rapport onvoldoende basis voor een kostenraming. Het ontbreekt aan foto's en tekeningen (met afmetingen) waardoor een aannemer hooguit een grove indicatie kan geven en het dus erg onzeker wordt waar de VvE akkoord op zou geven.

Verder gaf Eric aan dat ook nieuwe VR ketels voor problemen kunnen zorgen, maar het werd niet duidelijk wat die problemen waren. Het  bestuur wil daarom van Eric weten in hoeverre ook Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsgasafvoerpijpen (CLVs) moeten worden aangepakt waar (tot nu toe) alleen VR ketels op zijn aangesloten en wat de risico's zijn van het huidige standpunt van het bestuur om alleen het aansluiten van VR ketels goed te keuren.

Vanwege het slepende karakter en de onzekerheden van dit dossier ontstaan gevoelens van onveiligheid, mede gevoed door stank (rioollucht) die in sommige appartementen uit de leidingschacht komt. Het bestuur wil daarom een inspectieronde laten doen om de leidingschacht luchtdicht te laten maken en koolmonoxidemeters plaatsen in de buurt van CV ketels die nog niet op een gereviseerde CLV zijn aangesloten en heeft Eric ook hierover om advies gevraagd.