Rookgaskanalenonderzoek (5)

Eric Kubbe van Energie Klimaat Advies (EKA) heeft de tekeningen gekregen van gebouw Koning Karel XII (met daarop de afmetingen van de zes serviceschachten), de vanaf het dak gemeten afmetingen van de zeven Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsgasafvoer (CLV) buizen en die van de ringen in het betonnen dak die om de CLV buizen heen zitten.

Hij is op 30 juni nog een keer langs geweest om een van de serviceschachten van binnen te kunnen bekijken.

Eric ziet twee mogelijkheden om de oude CLV buizen te vervangen:

 1. De CLV buizen vervangen door nieuwe exemplaren van soortgelijke afmetingen.
  Hierbij moet
  1. de serviceschacht op elke verdieping opengebroken worden (ook op de twee verdiepingen van de bovenste - duplex - appartementen die niet op de CLV buizen aangesloten zijn)
  2. elk appartement van eenzelfde type CV ketel worden voorzien (waardoor nieuwe HR ketels of - waarschijnlijker - nieuwe VR ketels vervangen moeten worden, mogelijk ook in appartementen die recentelijk zijn voorzien van een - door het bestuur voorgeschreven - VR ketel)
 2. De CLV buizen vervangen door individuele rookgasafvoer- en individuele of collectieve luchtaanvoerbuizen.
  Hierbij lijkt het mogelijk te worden om
  1. de serviceschacht alleen open te breken op verdiepingen waar CV aansluitingen op de huidige CLV buizen aanwezig zijn (wat sowieso moet om de nieuwe aansluitingen te realiseren)
  2. verschillende types CV ketel toe te passen per serviceschacht (waardoor appartementseigenaren zelf kunnen kiezen wanneer ze overstappen op een nieuwe ketel)

De tweede optie lijkt dus veel voordelen te hebben.

Eric is daarom aan het berekenen of de huidige diameters van de ringen in de betonnen vloeren en het dak voldoen of dat er extra geboord moet worden.  In dat laatste geval ontkomen ook de duplex appartementen (alsnog) niet aan hak- en breekwerk.  Ook komt uit deze berekeningen het kostenplaatje per serviceschacht (als functie van het aantal verdiepingen en het aantal aansluitingen).

Wordt vervolgd.