Rookgaskanalenonderzoek (3)

Inmiddels is een tweede onderzoek geweest, dit maal door Nefit. Men kwam met een uitgebreid rapport, waar nog veel vragen niet in werden beantwoord. We hadden gehoopt dat Nefit een buis-in-buis oplossing kon gebruiken in de oude rookgasafvoer om zoveel mogelijk openbreken te beperken. Men had gesuggereerd dat dit een mogelijkheid zou kunnen zijn (zie eerdere artikels hierover onderstaand). Inmiddels blijkt dit niet te kunnen en is de enige oplossing om de oude afvoerbuizen te vervangen.
Er blijken meer VvE’s te zijn met deze problemen. In de meeste gevallen wordt besloten om niet te beginnen aan vervanging van de Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsgasafvoerpijpen (CLVs), in verband met de hoge investering, de lange terugverdientijd en de belasting van het milieu door vroegtijdige afschrijving van CV ketels en bouwmaterialen. Redenen om toch hiertoe over te gaan zijn de uitfasering van VR ketels en de lagere CO2 belasting van het milieu.
Via Segon heeft het bestuur nu advies ingewonnen bij Energie Klimaat Advies (EKA). Hun voorlopige conclusie is dat zowel HR als VR ketels van na 2000 op deze nieuwe afvoerbuizen aangesloten zouden kunnen worden. Maar op grond van het Nefit rapport wil men nog het volgende weten:

  • Onderzocht dient te worden of de aanwezige ketels op een apart rookgaskanaal aangesloten kunnen worden, ervan uitgaande dat dit rookgaskanaal geschikt is voor een toekomstige aansluiting van een HR-ketel.
  • Bepaald dient te worden welke minimale rookgas diameter er benodigd is voor de aanwezige ketels, waarbij deze diameter eveneens geschikt dient te zijn voor de HR ketel.
  • Onderzocht dient te worden hoeveel ketels er op een schacht zijn aangesloten.
  • De schacht indeling dient te worden uitgewerkt en de benodigde afmetingen dienen bepaald te worden in de nieuwe situatie.
  • De indeling van de dakkappen dienen onderzocht te worden, waarbij hergebruik het uitgangspunt is.

We zijn nu in onderhandeling met Eric Kubbe van EKA om het bestuur bij de verdere uitvoering van dit project te ondersteunen.