Rookgaskanalenonderzoek (2)

In een artikel van van VvE belang en op de site van Nefit vond het bestuur informatie over het zonder al te veel breekwerk geschikt maken van de Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsgasafvoerpijpen (CLVs) van gebouw Koning Karel XII voor HR ketels.

Concreet komt het erop neer dat ze met "overdruk CLV" werken, waardoor kleinere buisdiameters mogelijk zijn voor rookgasafvoer. Dat betekent dat de nieuwe rookavoerbuizen in de oude passen en dat het breken beperkt blijft tot de kasten waar de verwarmingsketel hangt van appartementen die de CV ketel hebben aangesloten op de collectieve CLV pijpen (de bovenste appartementen hebben allemaal een eigen CLV). Voorwaarde is wel dat de ketels geschikt zijn voor "overdruk CLV", omdat anders mogelijk verbrandingsgassen van een andere ketel bij de ongeschikte ketel naar binnen worden geblazen.

Het bestuur was erg geïnteresseerd in de mogelijkheid om minder te hoeven hakken en breken. Nefit bood aan om een rookgaskanalen onderzoek te doen wat meer uitsluitsel zou moeten geven als het onderzoek wat in het verleden door Bonarius is uitgevoerd. Dit onderzoek boden ze aan voor €500, wat in mindering gebracht wordt op de factuur indien de VvE over zou gaan tot de aanschaf van de Nefit oplossing.

Op 24 november 2009 is dit onderzoek uitgevoerd en op 16 december 2009 heeft Nefit het inspectierapport opgeleverd.

In tegenstelling tot wat Nefit eerder beweerde geven ze na doorvragen aan dat bij de buis-in-buis oplossing problemen optreden:

Een nieuw CLV kanaal door het bestaande kanaal laten zakken wordt niet meer gedaan bij CLV systemen. De reden dat het niet meer wordt gedaan is omdat de verbindingen niet robuust genoeg zijn.

Ze adviseren alsnog om de hele CLV te vervangen of om een aparte rookgasafvoer aan te leggen naast de huidige CLV. Daarvoor moet de serviceschacht in alle appartementen worden opengebroken (dus ook die van de bovenste appartementen). Per saldo komt Nefit dus tot dezelfde conclusie als Bonarius bij het eerste rookgaskanalenonderzoek. Het bestuur geeft dan ook nog steeds dezelfde aanbeveling met betrekking tot het aansluiten van HR ketels.