Rookgaskanalenonderzoek (13)

Na de bouwvak heeft Gasservice NH contact opgenomen met het bestuur voor de planning.

Een eerste planning gaat uit van een start van de werkzaamheden op 31 augustus. Vanaf die datum worden elke week twee CLVs aangepakt. Het aanpassen van een CLV duurt naar schatting twee dagen:

  • Dag 1:
    • demonteren ketels
    • aanbrengen nieuwe RGA in bestaande CLV (inclusief openbreken en brandwerend afsluiten van de serviceschacht)
  • Dag 2:
    • eventueel: aanpassen bestaande ketels
    • monteren nieuwe of aangepaste ketels

Het bestuur organiseert in de week vóór de werkzaamheden een bewonersbijeenkomst.