Rookgaskanalenonderzoek (1)

Omdat de Intergas VR ketels uit 1991 van meer en meer appartementen aan vervanging toe zijn komen er steeds vaker vragen over het installeren van HR ketels. Sommige eigenaren hèbben zelfs al HR ketels geïnstalleerd. Het is zeer de vraag of de Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsgasafvoerpijpen (CLVs) van gebouw Koning Karel XII daar geschikt voor zijn.

Het bestuur heeft onze beheerder VvE Beheer De Key Het Oosten (DKHO) gevraagd om hier een onderzoek naar in te stellen.

Op 10 december 2007 heeft de firma Bonarius in opdracht van DKHO een rookgaskanalenonderzoek uitgevoerd.

Bij dit onderzoek heeft Bonarius het volgende vastgesteld:

  • De kanalen zijn voorzien van een condensafvoer, maar ze hebben niet vast kunnen stellen of deze correct op het riool zijn aangesloten.
  • In één van de kanalen is bij een afstandhouder van de binnenpijp een scheur ontstaan.
  • Op de vraag of de RVS kanalen van het type 316.l zijn - in verband een hogere zuurbestendigheid - kunnen ze geen duidelijk antwoord geven.
  • Gezien de leeftijd van het kanaal vermoeden ze dat het om een normaal soort RVS gaat.

Het is niet mogelijk om te bepalen hoe lang de huidige CLVs veilig zijn indien er HR ketels op worden aangesloten. Volgens Bonarius zien ze vaak dat na ongeveer 5 jaar de aantasting zichtbaar wordt. Dit betekent dus dat HR ketels alleen veilig kunnen worden aangesloten indien de CLVs vervangen worden door zuurbestendige exemplaren. Zie ook de vraag over het aansluiten van HR ketels.

Een eerste schatting van de kosten voor het vervangen van de CLVs is €5000-6000 per rookgaskanaal.

Sinds het vaststellen van de begroting van 2008 wordt €5000 per jaar gereserveerd voor (onderzoek naar) deze aanpassingen.