Renovatie schuiframen (2)

Naar aanleiding van de klacht van één van de bewoners over de schuiframen in het betreffende appartement is op 17 augustus een proef uitgevoerd.

De uitkomst was dat de ramen èrg aan onderhoud toe zijn. Ook werd duidelijk dat vanwege de constructie van de onderdorpel houtrot kan ontstaan aan de onderkant van de kozijnen. Die houtrot is tijdens de schilderbeurt aan de Nieuwe Nieuwstraat zijde dit jaar ook daadwerkelijk geconstateerd.

Het bestuur heeft dan ook besloten om alle ramen aan onderhoud te onderwerpen en van nieuwe onderdorpels te voorzien en wel in twee fasen:

  • In 2017:
    • 4 appartementen aan de Sint Geertruidensteeg: 12 kozijnen (daar zijn er in augustus 3 van gedaan)
    • 5 appartementen aan de Nieuwezijds Voorburgwal: 15 kozijnen
  • In 2018:
    • 15 appartementen aan de Nieuwe Nieuwstraat: 45 kozijnen

Binnenkort horen we van Mas Geveltechniek hoe de planning eruit gaat zien.