Mask Shop Venice

En weer vertrekt een huurder uit ons complex: Mask Shop Venice (NN29) zoekt zijn heil in de Warmoesstraat. De eigenaar gaf aan dat de huur daar lager was en er meer aanloop is.

Jammer, want de winkel trok veel bekijks, de eigenaar stond onlangs nog in de schijnwerpers en hij hield zijn stoepje goed schoon!