Lekkages in St. Geertruidensteeg

In de kelder van restaurant Kobe en in de onderste bergingen van gebouw Koning Karel XII is lekkage geconstateerd nadat Liander de gasbuizen heeft vervangen.

Doordat Liander in eerste instantie een verband ontkende met het vervangen van de gasbuizen is door onze beheerder Velzel VvE Diensten aan Stadgenoot gevraagd om een onderzoek te doen naar de lekkage. In het rapport werd geadviseerd om de betonnen zijwanden en de hoek tussen de vloer en de wand te impregneren en doorvoeren van gas en elektra opnieuw af te dichten. Gezien de hoge kosten heeft het bestuur besloten om in eerste instantie te volstaan met het opnieuw afdichten van de doorvoeren van gas en elektra.

De loodgieter in kwestie heeft geconstateerd dat de doorvoeren van de gasbuizen in de steeg naar de panden toe niet goed zijn afgewerkt en daardoor niet waterdicht zijn. Hierop is opnieuw contact opgenomen met Liander en hebben zij hun aannemer verzocht om àlle doorvoeren opnieuw af te dichten.

Dat betekent dat de steeg weer open moet en daar gaan ze maandagmorgen (08-08) vroeg mee beginnen (dachten ze).