Hardstenen stoep (3)

Navraag bij politie wat we moesten doen aan de geparkeerde auto’s op onze stoep leverde het volgende antwoord op:
Parkeerbeheer bellen: 020-251 21 21.
Toen de politie dat voor ons deed, bleek dat Parkeerbeheer maar één kraanwagen had en zes aanvragen, dus daar kwam niets van. De politie deed er verder niets aan. Maar we moesten vooral iedere keer weer Parkeerbeheer bellen.

Vandaag was er ook weer een gesprek met de eigenaar van de auto die er stond, de natuurstenen meneer. Hij zei dat hij vandaag voor het laatst was en dat vond hij reden genoeg om zijn auto niet te verzetten, klaarblijkelijk, want hij deed het niet. Er stonden drie auto’s achter hem die niet op de stoep stonden, maar daar had hij geen boodschap aan. Het helpt ook niet dat de maskerwinkel leeg is. Hij suggereerde om paaltjes neer te zetten.

Hij wilde wel een offerte uitbrengen voor de stoep, maar als de Gemeente of wij niets aan het probleem deden van op de stoep staande auto’s dan kon hij geen garantie geven voor het niet weer stuk gaan van de stoep.

Er is ook met Carola van de Vitamineshop gesproken. Zij had aan bloembakken gedacht tegen de auto’s op de stoep, maar dan moest ze precario betalen en daar had ze geen zin in.

We hebben met z’n allen gezellig over het probleem staan praten, maar we kwamen er niet uit.