Hardstenen Stoep (1)

De hardstenen stoep vertoont scheuren en is in het verleden al een paar keer gerepareerd met epoxymortel. De scheuren worden er echter niet minder om. Het vermoeden bestond dat er vrachtwagens als die van de HEMA overheen zouden rijden. Tijdens de ALV van mei 2009 is besproken dat het tijd wordt om aan dossiervorming te doen om na te gaan of verkeersdruk (letterlijk) de oorzaak is van de scheuren. Vrachtwagens zouden wel èrg scheef moeten rijden om de hardstenen stoep te gebruiken. De verbouwing van NN25 daarentegen levert allerlei busjes van bouwvakkers op die onze stoep als parkeerhaven gebruiken.

Stoepvandalen van vandaag:

Afb140 Afb141
Afb143 Afb144