Krijgen we een groen dak en/of zonnepanelen?

Op de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV, april 2014), werd een voorstel besproken dat ingediend was door Eddy Boeve (NN87). Het ging om een voorstel om te onderzoeken of ons gebouw geschikt is voor een groen dak met zonnepanelen. De vergadering heeft besloten het onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden te laten uitvoeren op kosten van de VvE. Er zal eventueel een extra vergadering plaats vinden waarop het resultaat besproken zal worden en eventuele verdere beslissingen genomen zullen worden.

De stukken:

Beste bestuur,

Ik heb een tijd geleden contact gelegd met Matthijs Bourdrez van Solar Sedum 'zonnepanelen met groen', (www.solarsedum.nl) tijdens een bijeenkomst van het initiatief om 1 hectare groen dak (als het kan in combi met zonnepanelen) aan te leggen in het centrum van Amsterdam (www.degroenegrachten.nl) Hij heeft ervaringen met VvE's en weet heel veel van de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van groene daken in combinatie met zonnepanelen op het dak.

Ik heb samen met hem en twee onafhankelijke zonnepaneel leveranciers op het dak gestaan en ze hebben een ruwe raming gemaakt van de verwachte kosten. Die bedragen ruwweg een kleine 20 duizend euro voor een groen dak en ook €20.000 voor ongeveer 35 panelen op het dak (dat is minder dan het oppervlak doet vermoeden: wij hebben wel heel veel pijpjes op ons dak en je moet een eind uit de rand blijven volgens de reglementen). En daarbovenop komt nog een klein bedrag aan onderhoud voor het groen en controle / schoonmaak van de zonnepanelen (paar honderd euro per jaar). Daarmee dekken wij wel meer dan de helft van ons (oude) energieverbruik van verlichting algemene ruimten (trappenhuizen, bergingen), de twee liften, de hydrofoorpomp en de verlichting buiten in de Nieuwe Nieuwstraat.

Die kostenraming is het eenvoudige deel. Om duidelijk te maken dat het een investering is die we dubbel en dwars gaan terug verdienen, is complexer. Zeker omdat er zoveel argumenten voor en tegen zijn. Om ze even op te sommen.

 • De zonnepanelen waar Solar Sedum voor kiest hebben een gegarandeerde levensuur van ver boven de 20 jaar (op het eind nog 80% van hun oorspronkelijke opbrengst).
 • Die zullen met de huidige stroomprijs in z'n 10-12 jaar terugverdiend zijn, waardoor we er nog meer dan 10 jaar aan verdienen.
 • En dat je de winst natuurlijk niet pas na die 10 jaar moet gaan rekenen: als wij het geld hebben, levert een investering van 20 duizend euro meteen geld op omdat we de helft van onze stroomprijs gaan betalen. In principe zou meteen de servicekosten naar beneden kunnen. Het rendement is in ieder geval veel meer dan de huidige rente op spaarvermogen.
 • We weten die energieprijs natuurlijk niet, hoewel die de laatste jaren alleen maar gestegen is. En de onrust in het Oostblok werkt nu wel duidelijk in het voordeel van eigen energieopwekking.
 • De combinatie met een groen dak is erg voordelig: het rendement van een zonnecel kan daardoor wel met 6-8% stijgen: een groen dak levert lagere temperaturen op in vergelijking met het zwarte bitumendak (30 graden, in plaats van 90 graden bij erg zonnig weer), en zonnecellen zijn gewoon chips, die het beduidend efficiënter doen bij lagere temperaturen.
 • Het groene dak is een geval apart: door de lagere temperatuur van het dak, en het afschermen van het bitumen, kan het onderhoud van het dak drastisch omlaag. Solar Sedum heeft cijfers van de oudste groene daken in de wereld en durft te beweren dat de vervanging van ons (bijna nieuwe) dak van 20 jaar naar meer dan 50 jaar (factor 2,5) kan gaan in het MJOP. Dat levert veel geld op.
 • De voordelen van een groen dak zijn verder nog het beste te merken voor de bewoners onder het dak: betere isolatie tegen kou en warmte.
 • Ook zijn er voordelen van een groen dak te benoemen die ten goede komen aan heel Amsterdam: betere luchtkwaliteit, betere waterhuishouding na regenbuien (water loopt vertraagd het riool in en een deel verdampt al voor afvoer), meer insecten, beter voor de vogels en mooier voor de enkeling die op ons dak kan kijken.
 • De waarde van de woningen zullen volgens verwachting stijgen door investeringen in duurzame energieopwekking en dakbedekking.
 • De combinatie van vervanging van de liftmotoren (de grootste energieslurpers) voor zuiniger exemplaren werkt in ons voordeel: misschien kunnen we nu wel bijna alles opwekken met de zonnepanelen en gaat de energierekening naar bijna nul.
 • We hebben al een slimme meter, de aansluitingen zitten buiten en we zitten al bij Greenchoice (nodig in verband met teruglevervoorwaarden), waardoor de installatie relatief eenvoudig is.
 • Solar Sedum kijkt ook mee naar mogelijke subsidies in de binnenstad voor duurzame energie.

Een investeringsplan waarmee je alle leden van een Vereniging van Eigenaars kunt overtuigen is wel wat complexer. Er zijn ook veel redenen te bedenken om het niet te doen:

 • De zonnepanelen worden steeds beter, we kunnen het beter uitstellen, dat is het rendement veel hoger.
 • Ik woon hier misschien nog maar een paar jaar, wat heb ik aan een plan over meer dan 20 jaar?
 • We hebben nooit gespaard voor die investering van €40.000, we kunnen het niet betalen (zonder verhoging van de servicekosten).
 • De berekeningen zijn gebaseerd op verwachtingen (energieprijs, levensduur panelen, verlenging onderhoudsduur dak, ...), die vallen wellicht tegen.
 • Et cetera.

Allemaal prima te weerleggen, maar dan moet je dat wel goed en objectief doorrekenen. Matthijs komt dat verhaal natuurlijk vaker tegen en heeft daarom contact gezocht met een onafhankelijk partij die de complexe "Return On Investment Analysis" (ROIA) kan leveren, en alles doorrekent voor ons MJOP. We kunnen daar alles in meenemen: energieverbruik (en verlaging door nieuwe liftmotoren), planning van het MJOP (onderhoud dak), benodigde investeringen, verlaging servicekosten, opbrengsten in vergelijking met de oude situatie (niets doen), et cetera. Jullie kunnen als bestuur daar ook eigen wensen in kwijt. Wat willen jullie benadrukken in het plan? Lagere servicekosten, investeringen in het pand, duurzaamheid, verdienpotentieel op langere tijd, risico,

Dat kan helaas niet zonder kosten: de analyse kost 1.425 euro (ex BTW), die je terugkrijgt van Solar Sedum als je met hen in zee gaat voor het project. Bijgesloten het voorstel voor de ROIA. En ook de voorlopige offertes voor panelen en groen dak. Die zijn intussen overigens al wel wat voordeliger geworden door een andere keuze van de zonnepanelen: een andere soort (micro)omvormers zijn goedkoper, hebben meer rendement en de nieuwe panelen brengen ook meer op. Dat zal in de berekening meegenomen worden.

Nb. Als de kosten niet uit de Vereniging van Eigenaars kunnen worden betaald, mogen individuele eigenaren natuurlijk ook de kosten voor het onderzoek voorschieten. En kijken naar de mogelijkheid om panelen op het dak te plaatsen voor eigen gebruik, mits daar toestemming voor komt vanuit de Vereniging van Eigenaars en als het mag van de gemeente / overheid.

Eddy Boeve, NN 87.

Eddy sloot diverse documenten bij: