Extra (buitengewone) ledenvergadering 2011

Er zal een extra (buitengewone) ledenvergadering van de VvE Koning Karel XII gehouden worden op dinsdag 21 juni 2011 van 20.00-22.00 uur. We vergaderen wederom in de pastorie van de Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam.

De uitnodiging en de agenda heeft u inmiddels ontvangen.

Een overzicht van de stukken is hier te vinden.