Energie Prestatie Advies

Sinds de nieuwsbrief van augustus 2009 zijn er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het aanvragen van het Maatwerkadvies of Energie Prestatie Advies (EPA).

Dankzij overleg tussen Segon en VROM is de aanvraagprocedure voor subsidie*) voor een EPA/Segon Scan voor leden van een VvE sterk vereenvoudigd. De individuele eigenaars, tevens bewoners, (eigenaars/bewoners) hoeven geen geld meer voor te schieten, maar slechts nog enkele gegevens op een formulier in te vullen en een handtekening te zetten. De VvE mag nu de rekening voor de Segon Scan voorschieten en ook het subsidiebedrag weer terug ontvangen. In de informatie kunt u lezen dat er geen risico voor de VvE aan vastzit, want er wordt van te voren nagegaan of er nog voldoende subsidie is voor het laten uitvoeren van een x aantal Segon Scannen. Als er niet genoeg geld meer in de 2009 subsidiepot zit, wordt het geheel naar 2010 doorgeschoven.

Het bestuur is opgelucht, want we wilden graag de scan laten uitvoeren, omdat het niet alleen een - gratis - energieadvies zou opleveren per appartement, maar vooral ook gegevens zou opleveren over de “energie-staat” van het gebouw als geheel. Op die manier komen we te weten waar het grootste verbruik zit en wordt het inzichtelijk welke ingrepen energie zal besparen. Naar aanleiding van dit rapport kan er dan een meerjarenplan opgezet worden en kan er een kostenplaatje bijgezocht worden, incl. eventueel te verkrijgen subsidies. De tijd lijkt er nu rijp voor: er komen steeds meer energiebesparende en milieuvriendelijke mogelijkheden op de markt, de (lokale en nationale) overheden geven steeds meer mogelijkheden voor subsidie, energielabels worden gevraagd voor de verkoop van een pand en ons gebouw dat 20 jaar geleden werd gebouwd, kan wel energiezuinige verbeteringen gebruiken. Hopelijk kan dit alles vertaald worden in milieuverbeteringen en energie- en daardoor, op termijn, geldbesparingen voor ons allemaal. We hopen een voorstel klaar te hebben voor de eerstvolgende ALV (normaal gesproken in april/mei 2010).

Twee belangrijke, bijkomende, voordelen voor u als individuele eigenaar:

  1. Naast het Maatwerkadvies ontvangt iedere eigenaar/bewoner een (gratis) energielabel, wat tegenwoordig verplicht geleverd hoort te worden bij de verkoop van een woning. Hiermee kan de energiezuinigheid van een woning vergeleken worden met andere woningen. U hoeft dit dus niet meer zelf uit te laten voeren en te betalen;
  2. Als u in de toekomst in aanmerking wil komen voor een subsidie voor het uitvoeren van ingrepen, is het een voorwaarde dat u een Maatwerkadvies en een energielabel bezit. Als u meedoet aan deze aktie, heeft u dit in ieder geval alvast in huis.

Hoe nu verder:

  • Bijgaand vindt u informatie over de SEGON Scan.
  • Het bestuur is bereid tijd en energie te steken in het regelen van de Segon Scan. Door het geven van informatie, door de coördinatie op zich te nemen en eventueel, mocht dit nodig zijn, door bewoners te benaderen ivm het invullen van het aanvraagformulier.
  • Het bestuur vraagt alle eigenaars/bewoners mee te willen werken en de gevraagde informatie te verstrekken op het formulier.
  • Door het formulier in te vullen en aan het bestuur terug te geven, gaat u akkoord met het uitvoeren van de (gratis) Segon Scan. Om het als VvE te kunnen regelen (het voorschieten en terug ontvangen van het subsidiegeld) is het nodig dat iedereen meedoet. Om het zo simpel mogelijk en zonder verdere kosten te laten verlopen, stelt het bestuur voor, er vanuit te gaan dat, als er een meerderheid aan ingevulde en ondertekende formulieren terugkomt, dit als toestemming voor de uitvoering van de Segon Scan te beschouwen. Lukt het ons niet om een meerderheid van formulieren terug te krijgen, dan zal er eventueel een aparte ALV voor uitgeschreven dienen te worden om dit met meerderheid van stemmen alsnog proberen te regelen. We hopen echter dat iedereen zo enthousiast is over deze (gratis) mogelijkheid, dat dit niet nodig is.

Het enige wat u hoeft te doen is van het bijgevoegde formulier punt 1 (Persoonlijke gegevens) en punt 4 (Ondertekenen) in te vullen en het formulier, vóór 20 oktober, in de brievenbus van NN67 (Ella Kruzinga) te doen. De rest van de benodigende informatie zal door het bestuur worden ingevuld en bijgeleverd.

We hopen dat haar brievenbus zal dichtslibben door alle formulieren!

*) Let op, de subsidie is alleen beschikbaar voor eigenaars/bewoners en niet voor eigenaars die hun appartement verhuren.
De verhuurders kunnen wel mee doen, maar dan op eigen kosten. Indien gevraagd, is het bestuur bereid dit mee te coördineren.