De Segon Scan

Op 5 oktober werd een brief met invulformulier en informatie over de Segon Scan naar alle leden van de VvE gestuurd met het verzoek het formulier in te vullen. Zie de informatie in het vorige artikel. Tot grote vreugde van het bestuur werd het formulier practisch door iedereen ingevuld en konden we ons aanmelden voor deelname aan de Segon Scan. Het resultaat werd doorgegeven en een tijd van informatieverzameling door het bestuur volgde. Koortsachtig werd gezocht naar informatie over gezamenlijke electriciteit, het dak, ramen, muren en bouwtekeningen. Die bouwtekeningen bleken nog de meeste problemen op te leveren. We hadden ze namelijk niet. Al jaren werd hiernaar gezocht in het archief van de Gemeente en de architekt, maar tevergeefs. We hadden de moed al opgegeven en opdracht gegeven tot het maken van nieuwe tekeningen, toen de heer Eijgenbrood van Dam & Partners opbelde dat hij de bestektekeningen toevallig had gevonden. Men was het archief aan het opruimen en ... De Segon Scan kon doorgang vinden.

Op 17 december werd daarom aangekondigd dat de Segon Scan op maandag 28 december zal plaatsvinden en het volgende formulier werd verstuurd. Nu hopen dat er voldoende mensen tussen Kerst en Oud/Nieuwjaar aanwezig zullen zijn om ook daadwerkelijk tot onderzoek over te kunnen gaan.