Bezoek VvE Belang 2017


Op 21 juni 2017 hebben we weer bezoek gehad van VvE Belang. Tijdens het bezoek van VvE Belang is ook een medewerker van Dam en Partners meegelopen om bij een aantal appartementen de schuiframen na te kijken.

Het bezoek spitste zich toe op de volgende onderwerpen:

  • Schuiframen
  • Hardstenen stoep
  • Aanpassingen MJOP

Schuiframen

Het bestuur had contact opgenomen met Dam en Partners over oplossingen voor de problemen die een aantal bewoners in meer of mindere mate ervaren met de schuiframen. We zijn tijdens de ronde bij vijf van de 24 appartementen met schuiframen gaan kijken: twee aan de Nieuwe Nieuwstraat, één aan de Nieuwezijds Voorburgwal en twee aan de St.Geertruidensteeg.

Wat opviel was dat

  • de ramen er weliswaar hetzelfde uitzien, maar toch verschillen qua afstand tussen de beglazing: de afstand tussen de beglazing is het grootst aan de Nieuwzijds Voorburgwal en het kleinst aan de St.Geertruidensteeg;
  • de ramen in gesloten toestand goed geluid isoleren (dat viel vooral op bij de ramen aan de Nieuwezijds Voorburgwal);
  • de buitenkant van de ramen (zowel eerste als tweede laag) slechts voor de helft schoon te maken is zonder ramen uit de sponningen te tillen;
  • de ramen aan de Nieuwe Nieuwstraat er het beste uitzien en aan de St.Geertruidensteeg het slechtst.

De architect vermoedt dat de kozijnen zijn gemaakt door de firma De Kock van Gelder. Die firma is failliet, maar het bedrijf heeft een doorstart gemaakt via Mas Geveltechniek en biedt nu onderhoud- en renovatiediensten aan. De architect neemt contact op met de firma Mas Geveltechniek om een idee te krijgen van de kosten en de mogelijkheden. Het huidige plan is om dan één van de ramen door hen aan te laten plakken alvorens dit breder te trekken.

Hardstenen stoep

De architect gaat na of er nog constructietekeningen zijn bij het eigen bureau of de toenmalige constructeur en neemt contact op met het bestuur.

Aanpassingen MJOP

Er ontbreken nog maten voor de kozijnen maten en prijzen voor dubbele beglazing.

Voor de maten moet het bestuur een inschatting doen.

Volgens VvE Belang bedragen de kosten voor het vervangen van dubbele beglazing ca. € 100,--/m2 .

Het rapport is hier te vinden.