Aquablocker als oplossing

In november 2016 heeft de aannemer, H2O Control, de kelderwand van het restaurant aan de buitenkant waterdicht gemaakt het het product Aquablocker.

In december 2016 heeft de aannemer ook de kelderwand van de bergingen van het 1e en 2e trappenhuis aan de buitenkant waterdicht gemaakt. Hiervoor moesten eerst de planten van de buren worden verwijderd c.q. worden veiliggesteld. Vanwege die planten is ook nog even gekeken om de muren van de bergingen vanuit de binnenkant te injecteren, maar dat zou betekenen dat de bergingen van 9 appartementen deels leeggehaald zouden moeten worden. Bovendien zou het deel bij de achterdeur van het 1e en 2e trappenhuis sowieso van buitenaf waterdicht gemaakt moeten worden, dus de grootste plant moest hoe dan ook aan kant en de overige planten waren eenvoudig aan de kant te zetten. Het had wat voeten in aarde, maar de steegbewoners hebben uiteindelijk goed meegewerkt. 

Als het goed is kan dit kelderlekkage dossier nu dus eindelijk gesloten worden.

Tijdens de graafwerkzaamheden is ook gekeken naar het langzaam verzakken van de zijkant van de trap naar de achterdeur van het 3e trappenhuis. De conclusie was dat die aan de onderkant ondersteund wordt (hoewel er een behoorlijk stuk cement ontbreekt) maar dat niet duidelijk is of dit aan de bovenkant ook het geval is. De enige manier om daar achter te komen is om de hele trap te lichten maar daar is zwaar materieel voor nodig, met de bijbehorende kosten. Er is door het bestuur besloten om hier voorlopig verder geen gevolg aan te geven anders dan in de gaten te houden of de trap nog verder verzakt.