ALV 2011

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VvE Koning Karel XII wordt dit jaar gehouden op dinsdag 12 april van 20.00-22.00 uur. We vergaderen dit jaar wederom in de pastorie van de Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam.

De agenda en de stukken worden zo'n 14 dagen van te voren toegestuurd.

Een overzicht van de stukken isĀ hier te vinden.