ALV 2014

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VvE Koning Karel XII wordt dit jaar gehouden op donderdag 17 april van 20.00-22.00 uur. We vergaderen dit jaar wederom in de pastorie van de Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam.

De agenda en de stukken worden zo'n 14 dagen van te voren toegestuurd.