Aanpassing aansluitwaardes elektra

Na de renovatie van de liften en de vernieuwing van de verlichting is uitgerekend of de aansluitwaardes voor de elektra omlaag zouden kunnen. Dit is inderdaad het geval. Bij Liander is een aanpassing van 3x80A naar 3x63A aangevraagd. Het kost rond de €200 om dit te laten uitvoeren, maar we verwachten dat de elektrarekening hier definitief van omlaag kan.

Inmiddels zijn de aansluitwaardes inderdaad verlaagd naar 3x63A.