Vervanging hydrofoor

Op 16 april 2010 wordt de hydrofoor vervangen door Duijvelaar Pompen. Dit betekent dat er tussen 09.30-15.00 uur geen water beschikbaar zal zijn. Zie de e-mail die u hierover heeft ontvangen of de mededeling op het bord.