Lekkage 2008 (7)

Intussen zijn de twee rioolbuizen in de steeg doorgespoten. Blijkbaar hoeft Kobe geen vetafscheider te voeren om direct op het riool te mogen lozen (ondanks dat het een restaurant is), op voorwaarde dat zij ervoor zorgen dat het riool eens in de zoveel tijd wordt schoongespoten. Aangezien dit niet op de agenda van de Stadsdeelreiniging staat wordt dat nogal eens vergeten, wat de oorzaak lijkt te zijn van de wateroverlast in de steeg.
Donderdag 30/10/2008 is er een overleg geweest tussen het bestuur en VvE Beheer Amsterdam waar onder andere is afgesproken dat zij contact leggen met Stadsdeel Centrum om bij hen te borgen dat Kobe aan de lozingsvoorwaarden voldoet.