Lekkage 2008 (5)

Vandaag 13/08/2008 is er contact geweest met Waternet over een kaart van de rest van de St.Geertruidensteeg. Die bleek er niet te zijn. Op de vraag hoe het nu verder moest met juist dat stuk van de steeg (daar loopt immers het water de bergingen in als het veel regent), verwees Waternet naar de afdeling die zich bezighoudt met het grondwaterpeil. Die afdeling neemt morgen contact op met het bestuur om een afstpraak te maken om te constateren of het hoge grondwaterpeil inderdaad de oorzaak is van de problemen.

Waternet wist verder te melden dat een bewoner uit de St.Geertruidensteeg contact heeft met het Stadsdeel over de kolken. We gaan met hem contact opnemen om de krachten te bundelen.

Verder is er contact geweest met AT5. De bewoner van NN41 had met hen contact opgenomen omdat die de indruk had dat we van het kastje naar de muur werden gestuurd. Dat was in 2006 inderdaad zo, maar deze keer pakt Waternet de zaak serieuzer op en is er niet veel te zien in de bergingen behalve drogers en ventilatoren. Indien de situatie verslechtert moesten we ons weer melden.