Lekkage 2008 (4)

Omdat VvE Beheer Amsterdam ons in het weekend van zaterdag 10/08/2008 met natte voeten liet zitten hebben welgeteld twee van de zestien huishoudens uit de eerste twee trappenhuizen op zaterdag en zondag zelf de bergingen met geleende waterzuigers grotendeels watervrij gemaakt.

Uit de bergingen die gesloten bleven bleef water lopen, dus maandag 12/08/2008 stond er toch weer water in de gangen. Dit was natuurlijk te verwachten, dus die ochtend is VvE Beheer Amsterdam verzocht om drogers te plaatsen.

Die drogers bleken dan zelf ook weer voor wateroverlast te zorgen, dus die zijn in de loop van de dag weer uitgezet en 's avonds op provisorische verhogingen geplaatst om een hevelwerking te garanderen. Een en ander is aan VvE Beheer Amsterdam gemeld, maar er is geen terugkoppeling ontvangen.

Op dinsdag 12/08/2008 is weer met Waternet gebeld, omdat het vorige gesprek toch niet alles verduidelijkte. Op de eerste plaats bleek er onduidelijkheid over de diameter van de rioolbuizen in de St.Geertruidensteeg: volgens Waternet ligt er een rioolbuis van 30cm, maar volgens waarnemingen van VvE leden liggen er twee buizen van 15cm. Waternet baseerde haar beweringen op diverse oude kaarten (het hoofdriool blijkt uit 1970 te stammen). Een recentere kaart geeft zowel Waternet als de VvE leden gelijk: de buizen van 15cm liggen 50cm onder het maaiveld, maar het hoofdriool ligt aanmerkelijk dieper. Aangezien er mogelijk op kosten van de VvE gegraven moet worden is Waternet gevraagd om een kaart. Waternet heeft daarop deze kaart gefaxt. Één van die buizen van 15cm loopt parallel aan de bedrijfsruimten die in gebruik zijn door Kobe. Het is niet duidelijk of daar alleen hemelwater op wordt geloosd. Indien Kobe daar ook afvalwater op loost is er een kans dat die pijp verstopt is geraakt door vetafzetting.

Er is nog een medewerker van Waternet ter plaatste geweest, maar die heeft nog niet gerapporteerd wat hij of zij geconstateerd heeft. Morgen wordt opnieuw contact opgenomen met Waternet om te vernemen wat de bevindingen zijn van de inspecteur van Waternet. Mogelijk dat op grond van de kaart het riool nog een keer gericht kan worden gereinigd. Ook zal gevraagd worden of er een kaart is van de rest van de steeg.