Opruiming St.Geertruidensteeg 2008

Zaterdag 12/07/2008 is er weer een opruimingsactie geweest in de St.Geertruidensteeg.

1207200813112072008132Na wat aandringen bij de reinigingsdienst van het stadsdeel mocht ook deze keer grofvuil op een niet-reguliere dag aangeboden worden als dat op tijd op straat gezet zou worden.
Voor fietswrakken moet de reinigingspolitie apart langskomen.
Er zijn nu twaalf fietsen gemarkeerd als wrak, maar de reinigingspolitie lijkt nog niet langs te zijn geweest.