Lekkage 2008 (1)

Dinsdag 08/07/2008 heeft het weer gelekt in de kelders van het 1e en 2e trappenhuis.

De schade leek deze keer mee te vallen: alleen in de berging van NN67 lekte het door de muur (de eerste meter vanaf de keldervloer is nog beton, daarboven is het kalkzandsteen) en ook de doorvoeren van de electra en het gas lekken weer een beetje (aan de kant van het eerste trappenhuis meer dan aan die van het tweede).

Aanpassing op 15/07/2008 door webmaster:
Waternet heeft het riool doorgespoten en beweert dat de oorzaak van de verstoppingen ligt in een te lage aansluiting van gebouw Koning Karel XII aan het riool. Dat is dan een bouwkundig gebrek wat verder onderzocht moet worden. Voor wat betreft vochtwering kan beter aan de buitenkant actie worden ondernomen.

Aanpassing op 20/07/2008 door webmaster:
Ook de kelder van NN37 heeft last van wateroverlast. Het is niet duidelijk of het door de muur komt of dat het een uitvloeisel is van de lekkage van de doorvoer van de electra.

Aanpassing op 22/07/2008 door webmaster:
Het bestuur heeft VvE Beheer Amsterdam toestemming gegeven om verder onderzoek te doen met behulp van een gespecialiseerd bedrijf.

Aanpassing op 24/07/2008 door webmaster:
VvE Beheer Amsterdam komt 30/07/2008 polshoogte nemen met de firma Dryworks.