Verbouwingen St.Geertruidensteeg (4)

Er schijnen plannen te zijn voor de herbouw van wat eens de bergplaats van Farbianca was (St.Geertruidensteeg 11 t/m 13).
Er is niet veel meer van bekend dan dat is aangevraagd om alle panden even hoog te laten worden (dat betekent dus een verhoging van de panden ter hoogte van NN49) en om een kelder onder de panden aan te leggen.