Verbouwingen St.Geertruidensteeg (1)

Afgelopen vrijdag is begonnen met sloopwerkzaamheden aan St.Geertruidensteeg 11 t/m 13 (bergplaats van Farbianca).
Navraag door een lid uit het eerste trappenhuis (NN37) wees uit dat in 2003 een vergunning is gegeven voor de gedeeltelijke sloop van de nummers 11 t/m 13 in de St.Geertruidensteeg en het bouwen van een woonhuis met een kelder, begane grond, eerste verdieping en een dakterras.
Onduidelijk is tot hoe hoog gebouwd mag worden en de reguliere bezwaarperiode van zes weken is ruim verstreken.
Het lid van NN37 wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hier alsnog bezwaar tegen te maken en vraagt steun van andere leden.

Aanpassing op 13/03/2007 door webmaster:

Wellicht is het mogelijk om het op planschade te gooien, maar is een nogal lange procedure.

Aanpassing op 17/03/2007 door webmaster:

Meer info over planschade staat hier.
De grote vraag is of er in geval van de St.Geertruidensteeg sprake is van een wijziging van het bestemmingsplan.