ALV 2005

Algemene ledenvergadering bij Sofitel.
De vergadering is goed verlopen (sluiting om één over tien!), behalve dan dat vanwege onvoldoende quorum een tweede vergadering nodig is om het huishoudelijk reglement aan te kunnen passen: de tweede vergadering wordt gehouden op 19/05/2005 om 19:00 uur bij Eddy Boeve (NN87).
Een overzicht van de stukken is hier te vinden.